BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO WENTYLATORÓW

Jak wiadomo, spełnianie wymogów związanych z szeroko definiowanym bezpieczeństwem jest jednym z podstawowych aspektów działalności we wszystkich branżach. Warto o tym pamiętać, także w tych sferach, które nie wydają się potencjalnie niebezpieczne. Jedną z nich są elektryczne wentylatory, zapewniające cyrkulację świeżego powietrza w pomieszczeniach, w których znajdują się ludzie lub magazynach czy chłodniach, w których przechowuje się różnorakie materiały i dobra, co istotne, także te łatwopalne, w zetknięciu ze źródłem zapłonu mogące szybko wzniecić pożar. Ze wspomnianych wyżej powodów warto jest zatem zadbać o regularne i skrupulatne badanie bezpieczeństwa elektrycznego wentylatorów. Profesjonalnie przeprowadzony proces kontroli oraz weryfikacji pozwala uniknąć przyszłych sytuacji, które mogą być wyjątkowo niebezpieczne, kosztować nie tylko stres, ale także utratę dorobku, zdrowia, a nawet życia. Okresowe badania bezpieczeństwa elektrycznego wentylatorów są jednym z podstawowych wymogów utrzymania prawidłowego poziomu bezpieczeństwa higieny pracy. Warto powierzyć to zadanie prawdziwym specjalistom, którzy dysponują wiedzą, specjalistycznym sprzętem, odpowiednimi umiejętnościami i przede wszystkim doświadczeniem w tym zakresie. Niewątpliwie do tego grona zaliczają się fachowcy z Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie, którzy ponadto dysponują możliwością nadawania znaku bezpieczeństwa B, wprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Badań Technicznych i Atestacji.