BADANIA OPTYMALIZACYJNE

Badania służące do optymalizacji działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła, osuszaczy powietrza oraz wyznaczania charakterystyk działania urządzeń.

Rodzaje przeprowadzanych badań:

 • Badania służące do optymalizacji działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła, osuszaczy powietrza;
 • Wyznaczanie charakterystyk działania urządzeń.

Urządzeniom chłodniczym, klimatyzacyjnym i pompom ciepła stawiane są bardzo wysokie wymagania techniczne takie jak:

 • Duża wydajność przy niskim zużyciu energii,
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania,
 • Niski koszt urządzenia (poszczególnych jego elementów),
 • Spełnienie kryteriów ekologicznych.

Urządzenia powinny być projektowane z zachowaniem powyższych założeń z zachowaniem zasad dobrej praktyki inżynierskiej.

W praktyce zdarza się, że zaprojektowane urządzenie nie osiąga zakładanych parametrów, w tej sytuacji często niezbędne staje się wykonanie tzw. badań optymalizacyjnych mających na celu usprawnienie urządzenia i poprawienie parametrów jego pracy.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa przeprowadza badania optymalizacyjne urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła mające na celu poprawę efektywności energetycznej i eliminację błędów projektowych.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym i stanowiskami badawczymi oraz wykwalifikowaną kadrą inżynierską.

Zakres prac optymalizacyjnych (przykłady):

 • Wybór rodzaju zaworu rozprężnego – termostatyczny/elektroniczny,
 • Wybór usytuowania zaworu rozprężnego i jego czujników,
 • Dobór kapilary (długość, średnica, rodzaj),
 • Ocena dochłodzenia w skraplaczu,
 • Dobór parametrów zasilania (zawór i dysze) ekonomizera,
 • Dobór napełnienia obiegu czynnikiem chłodniczym,
 • Dobór optymalnego sterowania,
 • Optymalizacja czasu i częstotliwości odszraniania,
 • Dobór średnic rurociągów.

  +48 12 637 08 57


  mgr inż. Dorota Niedojadło - Kierownik laboratorium

  +48 667 600 635


  mgr inż. Bogdan Szczepański

  +48 503 021 131