BADANIA ZUŻYCIA ENERGII OSUSZACZY POWIETRZA

Szacunkowe koszty zużycia energii elektrycznej przez osuszacze powietrza muszą być wkalkulowane w tę część budżetu przedsiębiorstw, która dotyczy względnie stałych wydatków. Warto zastanowić się, czy nie można wprowadzić rozwiązań usprawniających, które przyczynią się do obniżenia kwoty regularnie przeznaczanej na ten cel. Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na inne inwestycje, na przykład związane z wyposażeniem czy rozwojem infrastruktury. Zużycie energii przez osuszacze powietrza (poziom jej wykorzystania) jest zależne, co oczywiste, od mocy tychże urządzeń, a co za tym idzie, także ich wydajności. Nie jest zagadką, że osuszacze o większej mocy zużywają więcej energii elektrycznej. Podstawowym problemem, jaki się tutaj rysuje, jest dobór osuszacza o odpowiedniej mocy względem pomieszczenia (przede wszystkim jego metrażu), w którym ma on pracować. Z tym związany jest bardzo istotny dla pomyślnego zestawienia potrzeb i możliwości, proces optymalizacji systemów osuszania powietrza. Badania zużycia energii osuszaczy powietrza są ważnym aspektem prawidłowego i efektywnego zbilansowania budżetu każdego przedsiębiorstwa, które korzysta z takich urządzeń w swojej działalności. Pozwalają one wdrożyć rozwiązania, które ograniczą ewentualne zbyt duże zużycie energii, tym samym wpływając bezpośrednio na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Istotność tych działań sugeruje, aby badania zlecić profesjonalnym podmiotom, które mają odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, dotyczące badań zużycia energii osuszaczy powietrza.