BADANIE – WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK PRACY WENTYLATORA

Optymalizacja jest dzisiaj kluczem do sukcesu chyba w każdej dziedzinie przemysłu. Nie inaczej jest w przypadku organizacji przestrzeni, w tym zapewnianiu odpowiedniej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, za co odpowiadają wentylatory i cała instalacja wentylacyjna. Wydajność wentylatorów, efektywność ich pracy, w znacznej mierze zależą od tego, czy zostały one prawidłowo dobrane i poddane uważnej konfiguracji ze względu na szczegółowe funkcje, jakie mają one spełniać. Ważnym elementem tego procesu jest określenie adekwatnego ciśnienia dyspozycyjnego w odniesieniu do całości instalacji. Wyznaczanie charakterystyki pracy wentylatora jest zadaniem dość skomplikowanym, dlatego najlepiej powierzyć zajęcie się tą kwestią wykwalifikowanym specjalistom, którzy mogą pochwalić się respektowanymi przez branżę certyfikatami i atestami. Takim wyborem może być jednostka naukowa Centralny Ośrodek Chłodnictwa Coch w Krakowie, która rzecz jasna spełnia wspomniane wymagania. Podsumowując, wyznaczanie charakterystyki pracy wentylatora jest niezwykle ważnym elementem tworzenia odpowiedniego (przyjaznego) środowiska pracy, organizacji przestrzeni chłodniczej bądź magazynowej. Bez odpowiednio skonfigurowanego i zoptymalizowanego systemu wentylacyjnego, funkcjonowanie pomieszczenia pracowniczego, magazynu czy chłodni może być w znacznym stopniu utrudnione. Powodami takiego stanu rzeczy są na przykład obniżenie komfortu personelu oraz niewłaściwe warunki przechowywania substancji/materiałów wrażliwych na zbyt wysokie temperatury.