INNE BADANIA

Przykłady badań:

 • Badanie rozszerzalności cieplnej elementów;
 • Badania retencji oleju w wymiennikach przy małych wydajnościach instalacji chłodniczych;
 • Badania porównawcze parametrów urządzeń chłodniczych różnych producentów;
 • Badania rozkładu temperatury w komorze;
 • Badania wychładzania wody w kontenerowym zbiorniku izolowanym przy temperaturze otoczenia -30°C
 • Badania skuteczności odszraniania szyb autobusu przy temperaturze zewnętrznej -30°C;
 • Badania odporności i niezawodności urządzeń przy temperaturze -30°C;
 • Badania czynników chłodniczych w warunkach nadkrytycznych;
 • Badania wytrzymałości ciśnieniowej instalacji;
 • Badania wytrzymałości ciśnieniowej mieszków kompensacyjnych dla instalacji próżni;
 • Badania eksploatacyjne stacji do obsługi instalacji klimatyzacji samochodowych;
 • Badania eksploatacyjne fluidyzacyjnych tuneli zamrażalniczych;
 • Badania skuteczności odszraniania;
 • Inne badania w przemienno-temperaturowej komorze klimatycznej od -30°C do +50°C;
 • Badania mikroklimatu w pomieszczeniach;
 • Mapowanie rozkładu temperatur w komorach;
 • Wzorcowanie przyrządów pomiarowych: termometry, manometry, przetworniki ciśnień i mocy;
 • Laboratorium wykonuje również inne nietypowe badania np. w komorach termo – klimatycznych lub inne w ramach dostępnych możliwości badawczych, możliwe jest też projektowanie i wykonanie nowych stanowisk badawczych dla potrzeb konkretnych badań, zgodnie z ustaleniami z klientem.

  +48 12 637 08 57


  mgr inż. Dorota Niedojadło - Kierownik laboratorium

  +48 667 600 635


  mgr inż. Bogdan Szczepański

  +48 503 021 131