KONTROLA WYKRYWACZY NIESZCZELNOŚCI

Dokonujemy okresowych kontroli wykrywaczy nieszczelności.

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane każdy elektroniczny wykrywacz nieszczelności powinien być sprawdzany co 12 miesięcy i spełniać wymóg czułości 5 g/rok. Oznacza to, że urządzenie wykryje wyciek, z którego w ciągu roku wycieknie minimum 5 gram czynnika.

Sprawdzenia są wykonywane na wzorcu wycieku 5 g/rok. Po wykonaniu sprawdzenia wystawiane jest świadectwo potwierdzające spełnienie minimalnej czułości 5 g/rok. (W przypadku gdy wykrywacz nie będzie miał odpowiedniej czułości, zostaje wystawione świadectwo informujące, że przyrząd nie spełnia odpowiedniej czułości).

Koszt wykonania sprawdzenia:

  • 100 zł netto (przy odbiorze osobistym przyrządu),
  • 120 zł netto jeśli przyrząd ma być odesłany do Państwa (przyrządy wraz ze świadectwem odsyłamy firmą kurierską).

Czas wykonania usługi:

  • 1-2 dni (w zależności od ilości zleceń).

W celu wykonania sprawdzenia prosimy o przesłanie uzupełnionego zlecenia wraz z przyrządem.

Adres na który należy przesyłać przyrządy:

  • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” (z dopiskiem AKP) / ul. Juliusza Lea 116, pokój 114, 30-133 Kraków.

  Przesyłany wykrywacz musi być sprawny i kompletny. Przed wysłaniem dobrze jest również wymienić w sondzie filtr na nowy.

  Nie ingerujemy oraz nie naprawiamy wykrywaczy.

Szczegóły dotyczące przeprowadzania kontroli wykrywacza nieszczelności:

  +48 12 637 08 57

  +48 12 637 37 24


  mgr inż. Mateusz Głąb

  +48 502 334 462

  lab.akp@coch.pl