Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

O Dziale Certyfikacji

Oferta Działu Certyfikacji COCH

Nasza  jednostka certyfikująca posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji odpowiednio na certyfikację wyrobów nr AC 036
oraz certyfikację osób nr AC 056. O szczegółach zakresów certyfikacji objętych akredytacją mogą zapoznać się Państwo klikając na powyższe nazwy.

Oferujemy kompleksowe podejście do certyfikacji kompetencji i wyrobów z dziedziny chłodnictwa. Pomagamy w procesie certyfikacji od samego początku – zgłoszenia, aż do decyzji o certyfikacji, stały kontakt z klientem pozwala znacznie skrócić czas do pomyślnego zakończenia certyfikacji. Jesteśmy uznanym laboratorium dla szerokiej gamy znaków certyfikacyjnych, takich jak znak B, KEYMARK, CE.

Oferujemy naszym klientom ocenę zgodności i oceny właściwości szerokiej gamy produktów zgodnie z przepisami rządowymi, dyrektywami UE oraz rozporządzeniami PE i Rady.

Jednostka certyfikująca przestrzega bezstronności w wykonywaniu czynności certyfikacyjnych, zarządza konfliktami interesów i zapewnia obiektywność swoich działań certyfikacyjnych.

 
Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja zgodności wyrobów kod ICS: 13.120, 23.120, 23.140, 25.140, 27.080, 27.200, 33.100, 43.040, 91.140, 97.030, 97.040, 97.130 Ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/68/UE,

Certyfikacja kompetencji w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła

Certyfikacja kompetencji
(PN 13313)

Specjaliści w zakresie pomp ciepła;
Specjaliści w zakresie klimatyzacji;
Specjaliści w zakresie chłodnictwa.

Certyfikacja personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych – lutowacz

Certyfikacja - lutowacz

Akredytowana certyfikacja lutowaczy lutowania twardego

Dobra praktyka dystrybucyjna GDP

Dobra praktyka dystrybucyjna

Dobra praktyka dystrybucji (GDP) opisuje minimalne standardy, które hurtownik musi spełnić, aby zapewnić utrzymanie jakości i integralności leków w całym łańcuchu dostaw.

Opiniowanie jednostek OZE pracujących w kogeneracji

Opiniowanie w kogeneracji

Oferta akredytowanego opiniowania jednostek wytwórczych OZE pracujących w kogeneracji zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Znaki jakości

KEYMARK dla pomp ciepła

Dobrowolny, niezależny, europejski znak certyfikacji dla wszystkich pomp ciepła, pomp ciepła powietrze/powietrze, wielofunkcyjnych pomp ciepła i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.

Znak B

Znak „B” – znak towarowy gwarancyjny „B” przyznawany jest przez niezależne kompetentne i obiektywne jednostki certyfikujące w ramach dobrowolnej certyfikacji.

Ocena zgodności CE

Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).

Rekomendacje techniczne

Obejmują: wyroby lub zestawy wyrobów niepodlegające wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych (wb); powtarzalne rozwiązanie techniczne oraz zakres, warunki i zasady stosowania wb

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków

Telefon

+48 12 637 09 33 w. 204
+48 797 129 505
+48 503 021 131

E-mail

Akredytacja

Certyfikat:

Zakresy akredytacji:

Skargi i odwołania