O SZKOLENIACH I ICH DOFINANSOWANIU

Dofinansowanie szkoleń

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania szkolenia z KFS - Krajowego Funduszu Szkoleniowego m.in. dla osób bezrobotnych, rozpoczynających działalność i na nowe stanowisko pracy.

Obecnie skorzystało z takiej możliwości już kilkadziesiąt osób lub firm.

Proszę pytać o warunki dofinansowania szkolenia, w swoim Urzędzie Pracy.Oferty szkoleń prowadzonych przez COCH, zostały rozesłane do wszystkich Urzędów pracy w Polsce!

Szczegółowe informacje na temat dofinansowań znajdą Państwo poniżej.

Nasze szkolenia są adresowane do osób, które:

 • projektują, konstruują,
 • instalują, przeprowadzają przeglądy, badają i dopuszczają do eksploatacji;
 • obsługują, konserwują, naprawiają jak również wyłączają z eksploatacji i likwidują instalacje ziębnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła;

Oferta jest skierowana również do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji, szczególnie prowadzących działalność usługową - naprawy, likwidacja urządzeń i instalacji ziębniczych, podlegających przepisom dotyczącym gospodarki odpadami, postępowania z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.

Cel szkoleń:

 • Celem prowadzonych szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracy i ochrona środowiska poprzez umiejętne obchodzenie się z czynnikami chłodniczymi.

Tematyka aktualnych szkoleń:

 • F-gazy,
 • Transport chłodniczy w odniesieniu do międzynarodowej umowy ATP,
 • Obowiązki operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych,
 • Montaż aparatów łączeniowych w rozdzielnicach elektrycznych,
 • Podstawy chłodnictwa i klimatyzacji,
 • F-gazy klimatyzacja samochodowa,
 • Lutowanie w chłodnictwie,
 • Podstawy działania pomp ciepła,
 • Agregaty wody lodowej,
 • Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split,
 • Kompetencje personelu (szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji).
ZOBACZ LISTĘ WSZYSTKICH SZKOLEŃ

Miejsce szkolenia:

 • Szkolenia głównie prowadzone są w siedzibie COCH. Pewne szkolenia mogą mieć formę wyjazdową - prowadzimy w siedzibie klienta.
  COCH nie pośredniczy w załatwianiu spraw związanych z organizacją przejazdów i zakwaterowania.

Biblioteka:

 • W COCH działa biblioteka, dostępna również dla uczestników szkoleń. Zbiory biblioteki są na bieżąco uzupełniane.
 • W bibliotece można również zakupić najnowsze książki z branży chłodniczej. Zapraszamy do kontaktu i zakupów biblioteka@coch.pl.

Kadra szkoleniowa:

 • Szkolenia prowadzone są przez pracowników COCH posiadających odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe.
 • Szkolenia prowadzą również wykładowcy uczelni wyższych (Politechnika Krakowska, AGH), z którymi COCH współpracuje.

Posiadane certyfikaty, uprawnienia:

Zapraszamy na szkolenia, dofinansowanie z KFS:

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie / ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.
  Tel: 12-637-09-33 w. 292

Reklamacje:

 • Reklamacje lub skargi dotyczące usługi szkoleniowej mogą składać uczestnicy szkoleń lub ich pracodawcy na piśmie do Działu Szkoleń w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.
 • Odwołania od decyzji Kierownika Działu Szkoleń można składać pisemnie do Dyrektora COCH w terminie 7 dni od daty otrzymania spornej decyzji.

  mgr inż. Andrzej Chmaj

  +48 667 600 732

  szkolenia@coch.pl