PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW COCH

Publikacje pracowników COCH w czasopismach branżowych w latach 1993-2019:

 • Warczak W.: Problemy eliminacji ekologicznie szkodliwych ziębników chlorowcopochodnych (CFC) stosowanych w urządzeniach chłodniczych. Chłodnictwo 1993 t. 28, nr 3, s. 3-10
 • Warczak W., Bednarczyk G.: Elementy optymalizacji energetycznej w projektowaniu dwustopniowej sprężarki tłokowej. Klimatyzacja-Chłodnictwo 1993 nr 7-8, s. 10-14
 • Warczak W.: Eliminacja ziębników chlorowcopochodnych (freonów) z zastosowań w chłodnictwie. Problemy okresu przejściowego. Chłodnictwo 1994 t. 29, nr 8, s. 3-10
 • Gołogórski J., Steindel M.: Zastosowanie aluminium do budowy przemysłowych ziębniczych wymienników ciepła. Chłodnictwo 1995 t. 30, nr 5, s. 17-21
 • Kozień A., Maczek K., Warczak W.: Uwarunkowania zastosowań czynników ziębniczych w chłodnictwie, klimatyzacji i w pompach ciepła. Chłodnictwo 1995 t. 30, nr 9, s. 17-24
 • Maczek K., Warczak W.: Ekologiczne substancje naturalne, substytuty R22 w dziedzinach chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji. Chłodnictwo 1996 t. 31, nr 2, s. 10-19
 • Schnotale J., Warczak W., Bogucki W.: Wyniki badań sprężarki hermetycznej z mieszaniną azeotropową R507 jako zamiennikiem R22. Chłodnictwo 1996 t. 31, nr 3, s. 8-12
 • Maczek K., Warczak W.: Wybrane zagadnienia z projektów norm Unii Europejskiej dotyczące wymagań bezpieczeństwa w instalacjach ziębniczych. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 1996 t. 3, nr 2, s. 50-53
 • Pacześna J., Steindel M.: Oziębiacze powietrza nowej generacji – typ MOWZ produkcji „Mostostal Wrocław S.A.”. Chłodnictwo 1996 t. 31, nr 11, s. 11-14
 • Kurcz L.: Certyfikacja i aprobaty techniczne urządzeń chłodniczych. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 1997 t. 4, nr 2, s. 54-59
 • Kurcz L., Litwin M.: Jakość – imperatyw współczesnego działania. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 1997 t. 4, nr 2, s. 52-53
 • Steindel M.: Kompetencje osób działających w dziedzinie produkcji i eksploatacji urządzeń chłodniczych. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 1997 t. 4, nr 2, s. 65-72
 • Pacześna J., Steindel M.: Oziębiacze powietrza nowej generacji produkcji MOSTOSTAL Wrocław S.A.. Chłodnictwo 1997 t. 32, nr 10, s. 39-45
 • Bogucki W.: Nowoczesne pojazdy chłodnicze i metody ich badań. Chłodnictwo 1997 t. 32, nr 10, s. 19-21
 • Bogucki W.: Wyniki porównawczych badań agregatu skraplającego z czynnikami R12, R409A, R401A (MP39) i R134A. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 1997 t. 4, nr 6, s. 238-242
 • Schnotale J., Maczek K., Wołek M., Warczak W.: Badania eksperymentalne nad wdrożeniem bezsmarowej sprężarki tłokowej w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Chłodnictwo 1998 t. 33, nr 6, s. 12-18
 • Bogucki W.: Metody badań wielokomorowych pojazdów chłodniczych. Chłodnictwo 1998 t. 33, nr 5, s. 37-40
 • Langman E., Steindel M.: Chłodnictwo w normalizacji międzynarodowej, europejskiej i polskiej. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 1999 t. 6, nr 1, s. 5-6, 7-10.
 • Pacyna I., Głogowski W., Schnotale J.: Badanie stabilności eksploatacyjnej izolacji termicznej komór chłodniczych w pojazdach samochodowych. Chłodnictwo 1999 t. 34, nr 4, s. 14-16
 • Warczak W., Pacyna I.: Próby zastosowania czynników naturalnych w urządzeniach sprężarkowych do samochodowego transportu chłodniczego. Chłodnictwo 1999 t. 34, nr 3, s. 12-17
 • Bogucki W.: Metoda badań lokalnego współczynnika przenikania ciepła izolacji cieplnej chłodniczych nadwozi samochodowych. Chłodnictwo 1999 t. 34, nr 5, s. 14-19
 • Langman E.: Współczesne problemy techniki chłodniczej. Chłodnictwo 1999 t. 34, nr 12, s. 6-8.
 • Warczak W., Schnotale J., Madejska-Tkaczyk S., Bednarczyk G.: Modelowanie matematyczne i badania kaskadowego urządzenia ziębniczego. Chłodnictwo 2000 t. 35, nr 4, s. 8-13
 • Steindel M.: Kompetencje osób działających w dziedzinie produkcji i eksploatacji urządzeń chłodniczych. Chłodnictwo 2000 t. 35, nr 6, s. 24-25
 • Rusak Z.: Wymiana oleju w układach chłodniczych z wykorzystaniem stacji do odzysku czynników chłodniczych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2000 t. 4, nr 11-12, s. 30-31
 • Langman E.: Dostosowywanie polskich przepisów technicznych do rozwiązań europejskich. Chłodnictwo 2000 t. 35, nr 12, s. 5-7
 • Warczak W.: Rozwój konstrukcji sprężarek chłodniczych w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat i prognoza dalszych kierunków rozwoju. Część 1. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 2001 t. 8, nr 1, s. 11-14
 • Warczak W.: Rozwój konstrukcji sprężarek chłodniczych w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat i prognoza dalszych kierunków rozwoju. Część 2. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 2001 t. 8, nr 2, s. 66-71
 • Rusak Z.: Płukanie instalacji ziębniczych z wykorzystaniem czynnika ziębniczego jako rozpuszczalnika oleju (środka myjącego). Chłodnictwo 2001 t. 36, nr 4, s. 14-17
 • Smykla M., Warczak W.: Izolacje chłodnicze oparte na systemach poliuretanowych spienianych wodą. Część 1 – Wprowadzenie do technologii pianek poliuretanowych. Chłodnictwo 2001 t. 36, nr 3, s. 30-35.
 • Smykla M., Warczak W.: Izolacje chłodnicze oparte na systemach poliuretanowych spienianych wodą. Część 2 – Proces wytwarzania pianek. Chłodnictwo 2001 t. 36, nr 4, s. 30-32.
 • Rusak Z.: Presostatyczny zawór rozprężny PN – możliwości nietypowego zastosowania w instalacjach ziębniczych. Chłodnictwo 2001 t. 36, nr 6, s. 30-31.
 • Smykla M., Warczak W.: Izolacje chłodnicze oparte na systemach poliuretanowych spienianych wodą. Część 3 – Właściwości sztywnych pianek poliuretanowych spienianych za pomocą CO2(wody). Chłodnictwo 2001 t. 36, nr 5, s. 28-37.
 • Rusak Z.: Regulacja ciśnienia skraplania w układach ziębniczych. Chłodnictwo 2001 t. 36, nr 7, s. 26-28.
 • Rusak Z.: Wykorzystanie ciepła skraplania do grzania ciepłej wody użytkowej. Chłodnictwo 2001 t. 36, nr 12, s. 26-29.
 • Steindel M., Langman E.: Bezpieczeństwo instalacji i urządzeń chłodniczych. Wybrane postanowienia norm serii PN-EN 378. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 2001 t. 8, nr 11, s. 422-426
 • Langman E.: Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w chłodnictwie i klimatyzacji. Chłodnictwo 2001 t. 36, nr 12, s. 36-37.
 • Rusak Z.: Pompa ciepła nie musi być droga. Chłodnictwo 2002 t. 37, nr 2-3, s. 19-20.
 • Kurcz L., Wąs M.: Ocena zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne w kontekście przepisów prawnych. Chłodnictwo 2002 t. 37, nr 2-3, s. 6-11, 5 rys.,
 • Rusak Z.: Wykorzystanie ciepła skraplania do grzania wody użytkowej. Część 2. Chłodnictwo 2002 t. 37, nr 5, s. 16-18.
 • Langman E.: Normy europejskie EN z zakresu chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzatorów, wprowadzone do zbioru Polskich Norm metodą tłumaczenia lub uznania. Chłodnictwo 2002 t. 37, nr 5, s. 4-7.
 • Warczak W., Madejska-Tkaczyk S.: Metoda badań charakterystyk energetycznych trzystopniowego ziębniczego układu kaskadowego. Chłodnictwo 2002 t. 37, nr 8, s. 8-12
 • Rusak Z.: Ograniczenie napełnienia czynnikiem instalacji ziębniczej poprzez wyeliminowanie z niej zbiornika ciekłego czynnika ziębniczego. Chłodnictwo 2002 t. 37, nr 8, s. 38-40.
 • Juda M.: Systemy klimatyzacyjne wykorzystujące proces sorbcyjnego osuszania powietrza. Chłodnictwo 2002 t. 37, nr 10, s. 28-30.
 • Langman E.: Zabezpieczenie instalacji ziębniczej przed nadmiernym ciśnieniem. Chłodnictwo 2002 t. 37, nr 10, s. 14-18.
 • Steindel M.: Stosowanie czynników chłodniczych CFC i HCFC w Polsce w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Chłodnictwo 2002 t. 37, nr 11, s. 4-8.
 • Rusak Z.: Dwa obiegi ziębnicze w jednym, czyli koncepcja kaskadowej instalacji niskotemperaturowej z jedną sprężarką. Chłodnictwo 2002 t. 37, nr 12, s. 24-27.
 • Kurcz L., Steindel M.: Certyfikacja kompetencji przedsiębiorcy prowadzącego działalność, w której wykorzystywane są czynniki ziębnicze, w tym substancje kontrolowane. Chłodnictwo 2003 t. 38, nr 4, s. 10-14.
 • Schnotale J., Steindel M.: Aktualna problematyka badań i certyfikacji samochodów chłodni do przewozu szybkopsującej się żywności w świetle prac podkomisji D2/MICH „Stacje badawcze” oraz grupy roboczej Komisji Transportu Lądowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chłodnictwo 2003 t. 38, nr 7, s. 30-34.
 • Warczak W.: Ocena metody badań energetycznych trzystopniowego ziębniczego układu kaskadowego na podstawie osiągniętego poziomu niepewności pomiarów. Część 1. Ogólne zasady postępowania przy ocenie niepewności pomiarów metodą statystyczną i doświadczalną. Chłodnictwo 2003 t. 38, nr 10, s. 24-28.
 • Kurcz L., Steindel M.: Ocena wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność, w której wykorzystywane są czynniki ziębnicze, w tym substancje kontrolowane. Chłodnictwo 2004 t. 39, nr 3, s. 26-28.
 • Langman E.: Polityka krajowa w zakresie postępowania z czynnikami ziębniczymi. Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie – seminarium 11 grudnia 2003. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 2004 t. 11, nr 1, s. 31-34.
 • Warczak W.: Ocena metody badań energetycznych trzystopniowego ziębniczego układu kaskadowego na podstawie osiągniętego poziomu niepewności pomiarów. Część 2. Praktyczne procedury i przykłady szacowania niepewności. Chłodnictwo 2004 t. 39, nr 5, s. 4-8.
 • Warczak W.: Ocena metody badań energetycznych trzystopniowego ziębniczego układu kaskadowego na podstawie osiągniętego poziomu niepewności pomiarów. Część 3. Analizy i oceny porównawcze wyników szacowania niepewności metodą statystyczną i doświadczalną. Chłodnictwo 2004 t. 39, nr 6, s. 16-20.
 • Rusak Z.: Lód zawiesinowy i dwutlenek węgla jako nowoczesne nośniki ciepła w chłodnictwie komercyjnym. Seminarium z cyklu Nowe Technologie na Politechnice Krakowskiej. Chłodnictwo 2004 t. 39, nr 5, s. 34-37.
 • Langman E.: Bezpieczeństwo urządzeń ciśnieniowych w chłodnictwie. Potwierdzenie zgodności z dyrektywą PED 97/23/EC. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2004 t. 9, nr 10, s. 58-61.
 • Warczak W.: Nowe aspekty wykorzystania amoniaku. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 2004 t. 11, nr 12, s. 444-449.
 • Langman E., Ścisło M.: Projektowanie korpusów zaworów stosowanych w instalacjach ziębniczych zgodnie z postanowieniami dyrektywy PED. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2005 t. 10, nr 3, s. 48-53
 • Schnotale J., Steindel M.: Kierunki rozwoju badań i certyfikacji samochodów chłodni do przewozu szybkopsującej się żywności w świetle ustaleń 60 sesji Grupy Roboczej Komisji Transportu Lądowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chłodnictwo 2005 t. 40, nr 3, s. 34-37.
 • Hamera A.: Zastosowanie CO2 (R744) jako czynnika ziębniczego w instalacjach klimatyzacyjnych pojazdów. Chłodnictwo 2005 t. 40, nr 4, s. 22-26.
 • Warczak W.: Absopcyjne i sprężarkowe pompy ciepła, zasilane gazem ziemnym, w instalacjach klimatyzacyjnych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2005 t. 10, nr 6, s. 55-62.
 • Rusak Z.: Przystosowanie instalacji ziębniczej napełnionej czynnikiem R22 do działania z ekologicznym czynnikiem R404A. Chłodnictwo 2005 t. 40, nr 7, s. 6-9.
 • Rusak Z.: Zastosowanie CO2 w sprzęcie chłodniczym. Koncepcja instalacji kaskadowej i możliwości jej praktycznego zastosowania. Chłodnictwo 2005 t. 40, nr 6, s. 12-14.
 • Rusak Z.: Precyzyjna regulacja temperatury w małych urządzeniach chłodniczych za pomocą sterowania strumieniem ciepła dopływającego do chłodzonego medium. Chłodnictwo 2005 t. 40, nr 9, s. 20-23
 • Rusak Z.: Programowa regulacja temperatury powietrza w komorze na przykładzie komory badawczej do badania mrozoodporności materiałów budowlanych. Chłodnictwo 2005 t.40, nr 8, s. 20-23.
 • Rusak Z.: Zastosowanie strumienicy do usprawniania działania instalacji czynnika pośredniczącego. Chłodnictwo 2005 t. 40, nr 11, s. 28-30.
 • Steindel M., Kordylewski E.: Przegląd urządzeń zamrażalniczych na rynku krajowym. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2005 t. 10, nr 10, s. 40, 42-47.
 • Hamera A.: Zastosowanie CO2 w instalacjach ziębniczych hipermarketów. Chłodnictwo 2005 t. 40, nr 11, s. 38-41.
 • Rusak Z.: Doświadczalna kaskadowa instalacja ziębnicza z CO2 w dolnym stopniu. Chłodnictwo 2005 t. 40, nr 10, s. 14-16.
 • Steindel M., Konopka-Cupiał G.: Co nowego w kwestii f-gazów. Nowe regulacje prawne w Unii Europejskiej dotyczące czynników ziębniczych. Chłodnictwo 2005 t. 40, nr 11, s. 10-15.
 • Rusak Z.: Pompa czynnika w linii cieczowej jako element usprawniający działanie instalacji ziębniczej. Chłodnictwo 2005 t. 40, nr 12, s. 24-27.
 • Warczak W., Kowacz M.: Badania cieplne agregatów ziębniczych dla samochodów chłodni. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2005 t. 10, nr 12, s. 62-67.
 • Rusak Z.: Dwutlenek węgla w strefie sublimacji. Koncepcja niskotemperaturowej instalacji ziębniczej. Chłodnictwo 2006 t. 41, nr 1-2, s. 12-15.
 • Rusak Z.: Instalacja czynnika pośredniczącego. Wpływ szczegółowych rozwiązań na działanie instalacji. Chłodnictwo 2006 t. 41, nr 4, s. 20-22.
 • Schnotale J., Steindel M.: Badania i certyfikacja samochodów chłodni do przewozu szybko psującej się żywności według ustaleń 61 sesji Grupy Roboczej Komisji Transportu Lądowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chłodnictwo 2006 t. 41, nr 4, s. 32-36.
 • Steindel M., Bednarczyk L.: Badania mebli chłodniczych. Chłodnictwo 2006 t. 41, nr 11, s. 16-18.
 • Warczak W.: Jednostopniowy obieg ziębniczy z kaskadą wewnętrzną, z zastosowaniem dwuskładnikowej mieszaniny ziębników. Opis przemian fazowych w obiegu z uwzględnieniem podziału na frakcje. Chłodnictwo 2006 t. 41, nr 10, s. 26-31.
 • Steindel M., Bednarczyk L.: Badania mebli chłodniczych (ciąg dalszy). Chłodnictwo 2006 t. 41, nr 12, s. 10-14.
 • Konopka-Cupiał G., Steindel M.: Propozycja systemu certyfikacji personelu i firm opracowana podczas realizacji projektu polsko-holenderskiego. Chłodnictwo 2006 t. 41, nr 12, s. 16-19.
 • Rusak Z.: Kaskadowe instalacje ziębnicze w praktyce chłodniczej. Komora badawcza o zakresie temperatury powietrza od -70řC do +70řC. Chłodnictwo 2007 t. 42, nr 4, s. 12-14.
 • Konopka-Cupiał G.: Wykorzystanie ciekłego dwutlenku węgla w transporcie chłodniczym. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 2007 t. 14, nr 4, s. 146-151.
 • Langman E.: Pompy ciepła – projekt europejskich kryteriów ekologicznych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2007 t. 12, nr 4, s. 82-85.
 • Steindel M., Bednarczyk L.: Wybrane zagadnienia badania mebli chłodniczych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2007 t. 9, nr 9, s. 66-72.
 • Steindel M.: Nowelizacja normy dotyczącej wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska w odniesieniu do instalacji ziębniczych i pomp ciepła. Chłodnictwo 2007 t. 41, nr 8, s. 6-10.
 • Warczak W.: Wpływ ekspansji zastosowań CO2 w chłodnictwie na rozwój konstrukcji sprężarek. Chłodnictwo 2007 t. 41, nr 10, s. 32-36.
 • Warczak W.: Wpływ ekspansji zastosowań CO2 w chłodnictwie na rozwój konstrukcji sprężarek (cd. artykułu z nr 10/2007). Chłodnictwo 2007 t. 41, nr 11, s. 22-26.
 • Schnotale J., Steindel M.: Rozwój zasad realizacji transportu chłodniczego oraz badań i certyfikacji samochodów chłodni do przewozu szybko psującej się żywności według ustaleń 63 sesji Grupy Roboczej Komisji Transportu Lądowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chłodnictwo 2008 t. 43, nr 1-2, s. 68-72.
 • Warczak W.: Rozwój konstrukcji sprężarek CO2 – cz. 1 Sprężarki hermetyczne i semihermetyczne. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 4, s. 72, 74-81.
 • Langman E.: Prawne aspekty efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 5, s. 42, 44-47.
 • Schnotale J., Steindel M.: Badania i modelowanie numeryczne charakterystyk termicznych samochodów chłodni na podstawie testów wychładzania prowadzonych przy różnych temperaturach zewnętrznych. Chłodnictwo 2008 t. 43, nr 7, s. 64-67.
 • Warczak W.: Rozwój konstrukcji sprężarek CO2 – cz. 2. Sprężarki tłokowe dławnicowe i rotacyjne. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 6, s. 44, 46-50.
 • Langman E.: Pompy ciepła – kryteria ekologiczne. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 6, s. 95-97.
 • Skrzypulec W., Warczak W., Bednarczyk G.: Zamienniki dla czynnika R22 – analiza porównawcza właściwości termodynamicznych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 7, s. 88, 90-93.
 • Kurcz L., Konopka-Cupiał G.: Certyfikacja personelu i przedsiębiorców. Propozycja krajowego systemu certyfikacji. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 6, s. 92-94.
 • Kurcz L., Konopka-Cupiał G.: Certyfikacja przedsiębiorców i personelu wykonującego prace przy urządzeniach zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane. Chłodnictwo 2008 t. 43, nr 6, s. 10-17.
 • Warczak W.: Rozwój konstrukcji sprężarek spiralnych przeznaczonych dla klimatyzacji, pomp ciepła i chłodnictwa – cz. 1. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 8, s. 41-44.
 • Warczak W.: Rozwój konstrukcji sprężarek spiralnych przeznaczonych dla klimatyzacji, pomp ciepła i chłodnictwa – cz. 2 Budowa i podstawowe zespoły sprężarkowe. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 9, s. 34, 36-39.
 • Skrzypulec W.: Retrofit – konieczność czy wolny wybór. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 9, s. 62, 64-65.
 • Langman E.: Ocena zgodności urządzenia do schładzania wody w instalacji technologicznej. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 9, s. 68-71.
 • Warczak W., Konopka-Cupiał G., Bednarczyk G.: Mieszaniny ziębników w jednostopniowym obiegu ziębniczym z wewnętrzną kaskadą. Teoretyczna i eksperymentalna analiza składu i strumienia masy ziębnika. Chłodnictwo 2008 t. 43, nr 11, s. 18-21.
 • Warczak W.: Rozwój konstrukcji sprężarek spiralnych przeznaczonych dla klimatyzacji, pomp ciepła i chłodnictwa – cz. 3. Udoskonalenia funkcjonalne sprężarki. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 10, s. 44, 46-49.
 • Warczak W.: Sprężarki spiralne – cz. 4 Agregaty i zestawy sprężarkowe. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 11, s. 36, 38-39.
 • Skrzypulec W.: Jak dokonać zmiany czynnika w sposób rozważny i świadomy. Retrofit – konieczność czy wolny wybór – cz. 2. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 11, s. 16-21.
 • Skrzypulec W.: Nieuchronne zmiany oraz nowe kierunki rozwoju branży chłodniczej. Chłodnictwo 2008 t. 43, nr 10, s. 24-27.
 • Langman E., Warczak W.: Handlowe meble chłodnicze – przegląd zastosowań. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2008 t. 13, nr 12, s. 32-37.
 • Skrzypulec W.: Retrofit – konieczność czy wolny wybór. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 2009 t. 16, nr 1, s. 12-21.
 • Kurcz L., Steindel M.: Fluorowane gazy cieplarniane i substancje zubożające warstwę ozonową. Certyfikacja, ocena kompetencji i szkolenia. Część I. Certyfikacja personelu i przedsiębiorstw. Chłodnictwo 2009 t. 44, nr 1-2, s. 6-10.
 • Kurcz L., Steindel M.: Fluorowane gazy cieplarniane i substancje zubożające warstwę ozonową. Certyfikacja, ocena kompetencji i szkolenia. Część 2. Ocena kompetencji i szkolenia na potrzeby certyfikacji. Chłodnictwo 2009 t. 44, nr 3, s. 6-9.
 • Langman E.: Miedź w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła (cz. 1) Wymagania dla instalacji wykonywanych z miedzi. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2009 t. 14, nr 6, s. 40-44.
 • Kurcz L., Wąs M.: Ocena wiedzy i umiejętności osób oraz ocena przedsiębiorstw w zakresie postępowania z F-gazami i SZWO w aspekcie wymagań aktualnych i wdrażania przepisów prawnych. Chłodnictwo 2009 t. 44, nr 7, s. 8-10.
 • Wąs M., Kurcz L.: Szkolenia w zakresie F-gazów i SZWO w aspekcie wymagań aktualnych i wdrażanych przepisów prawnych w odniesieniu do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Chłodnictwo 2009 t. 44, nr 6, s. 6-9.
 • Langman E.: Miedź w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła (cz. 2) Wymagania dla instalacji wykonywanych z miedzi. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2009 t. 14, nr 9, s. 52-56.
 • Kurcz L., Wąs M.: Certyfikacja osób i przedsiębiorstw w zakresie postępowania z F-gazami i SZWO w aspekcie wymagań wdrażanych przepisów prawnych. Chłodnictwo 2009 t. 44, nr 10, s. 18-22.
 • Skrzypulec W.: Zamienniki R22 – aspekty projektowe oraz wytyczne dla projektantów i instalatorów. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2010 t. 15, nr 1-2, s. 19-20, 22-23.
 • Kurcz L., Skrzypulec W.: Fluorowane gazy cieplarniane – cele i pożytki krajowych regulacji prawnych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2010 t. 15, nr 9, s. 14-16.
 • Skrzypulec W.: Budowa oraz badania modelu miniaturowej instalacji klimatyzacyjnej przeznaczonej do precyzyjnej obróbki strumienia powietrza o zmiennych parametrach oraz wydatku. Chłodnictwo 2010 t. 45, nr 10, s. 12-15.
 • Kurcz L., Steindel M.: Fluorowane gazy cieplarniane – uwagi do propozycji przepisów krajowych. Chłodnictwo 2010 t. 45, nr 11, s. 4-5.
 • Skrzypulec W.: F-gazy tak zwyczajnie po polsku. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2010 t. 15, nr 12, s.16-17.
 • Skrzypulec W.: Problemy w Polsce w obliczu wycofywania czynnika R22. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2011 t. 16, nr 4, s. 58-60.
 • Steindel M., Warczak W.: Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH sp. z o.o. w Krakowie. Nowe otwarcie. Chłodnictwo 2012 t. 47, nr 4, s. 10-12.
 • Warczak W.: Ocena zastosowań CO2 w wybranych wersjach instalacji ziębniczych chłodnictwa komercyjnego. Część 1. Chłodnictwo 2013 t. 48, nr 1, s. 28-35.
 • Warczak W.: Ocena zastosowań CO2 w wybranych wersjach instalacji ziębniczych chłodnictwa komercyjnego. Część 2. Chłodnictwo 2013 t. 48, nr 2, s. 12-17.
 • Niedojadło D., Bednarczyk L., Szczepański B.: Transport szybko psujących się artykułów żywnościowych w świetle wybranych wymagań umowy ATP. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2013 t. 17, nr 11, s. 61-63.
 • Kurcz L., Warczak W.: Instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła. Certyfikacja kompetencji osób w świetle wymagań aktualnych norm PN-EN 13313 i PN-EN ISO/IEC 17024 oraz rozporządzeń UE. Chłodnictwo 2014 t. 49, nr 9-10, s. 2-5.
 • Warczak W., Madejska-Tkaczyk S., Szczepański B, Niedojadło D., Bednarczyk L.: Przemysłowe osuszacze powietrza. Budowa, zasada działania, projektowanie i badania. Chłodnictwo 2014 t. 49, nr 9-10, s. 20-26.
 • Warczak W.: Węglowodory jako czynniki chłodnicze. Cz. 1. Stan obecny i możliwości rozwoju zastosowań węglowodorów w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła na tle innych czynników chłodniczych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2015 t. 19, nr 7, s. 28-32, 34-36.
 • Warczak W.: Węglowodory jako czynniki chłodnicze. Cz. 2. Charakterystyki użytkowe wybranych węglowodorów i nowe kierunki badań. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2015 t. 19, nr 9, s. 74-75.
 • Warczak W.: Węglowodory jako czynniki chłodnicze. Cz. 3. Zastosowania węglowodorów i wymagania bezpieczeństwa. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2015 t. 19, nr 10, s. 70, 72-76.
 • Kurcz L., Szczepański B., Warczak W.: Badanie i certyfikacja środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów wrażliwych na temperaturę – certyfikacja. Chłodnictwo 2017 t. 52, nr 9-10, s. 18-21.
 • Warczak W., Szczepański B., Kurcz L.: Badanie i certyfikacja środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów wrażliwych na temperaturę – badania. Chłodnictwo 2017 t. 52, nr 12, s. 16-21.
 • Chmaj A.:  Napełnianie zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3 w świetle certyfikacji F-gazowej. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2018 t. 22, nr 6, s. 29-30.
 • Szczepański B.: Kompetencje przede wszystkim. Jak oceniać i kształcić pracowników. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2018 t. 22, nr 7, s. 20-21.
 • Bednarczyk L., Niedojadło D., Szczepański B.: Transport owoców i warzyw. Hasło ogrodnicze 2018, nr 8, s. 31-33.
 • Bednarczyk L., Niedojadło D., Szczepański B.: Technologia przechowywania. Hasło ogrodnicze 2018, nr 9, s. 19-23.
 • Chmaj A.: Certyfikacja OZE w zakresie pomp ciepła. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2018 t. 22, nr 10, s. 20-21.
 • Niedojadło D., Bednarczyk L., Szczepański B.: Akredytowane badania pomp ciepła – korzyści dla producentów i użytkowników. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2018 t. 22, nr 11, s. 34-36.
 • Bednarczyk L., Niedojadło D., Szczepański B.: Transport na długie dystanse. Hasło ogrodnicze 2018, nr 11, s. 27-31.
 • Chmaj A.: Klimatyzacja samochodowa w aspekcie aktualnych wymagań prawnych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2018 t. 22, nr 12, s. 18-19.
 • Bednarczyk L., Niedojadło D., Szczepański B.: Procedury badań samochodowych agregatów chłodniczych i chłodniczo-grzewczych zgodnie z umową ATP. Chłodnictwo 2019 t. 54, nr 1, s. 9-12.
 • Głąb M.: Kontrola szczelności i urządzenia pomiarowe w chłodnictwie. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2019 t. 23, nr 2, s. 38-40.
 • Chmaj A.: Era czynników naturalnych – instalacje amoniakalne. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2019 t. 23, nr 3, s. 34, 36-37.
 • Bednarczyk L., Niedojadło D.:  Badania wentylatorów – wyznaczanie parametrów pracy. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2019 t. 23, nr 4, s. 66-67.
 • Szczepański B.: Jak spełnić wymagania UDT i uzyskać certyfikat zgodności wyrobu z dyrektywą ciśnieniową PED. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2019 t. 23, nr 5, s. 25-27.