WYDAJNOŚĆ ZIĘBNICZA INSTALACJI MEBLI CHŁODNICZYCH

Podczas użytkowania różnego rodzaju mebli chłodniczych najistotniejsze jest utrzymanie optymalnej temperatury, ale także pożądana pozostaje oszczędność energii. Dzięki unowocześnieniu technik chłodniczych powyższe dwa cele mogą zostać osiągnięte. Przyczyniają się do tego szczegółowe badania, jak na przykład test wydajności ziębniczej instalacji mebli chłodniczych. Konieczne jest wykonanie stosownych badań parametrów cieplnych, mocy chłodniczej oraz zużycia energii, a także profesjonalne określanie wskaźników COP i EER. Ponadto, aby opisać pożądane warunki chłodnicze, wykonuje się testy rozkładu temperatury. W ramach badań nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia wskazany jest sprawdzian bezpieczeństwa elektrycznego (znak B). Badane są agregaty chłodnicze, w tym użyteczna moc ziębnicza, znajdujące zastosowanie podczas transportu produktów wymagających bardzo niskich temperatur. Powinny także zostać wykonane tzw. próby szczelności oraz badania nad odpornością ciśnieniową. Ustalany na podstawie badań współczynnik wydajności chłodniczej to stosunek mocy chłodzenia do mocy pobieranej przez urządzenie. Jest on uzależniony od poziomu temperatury występującej w otoczeniu. Taki test przeprowadzany jest w warunkach 0–35 °C. Jego wyniki dla najlepszych urządzeń wynoszą ok. 4,5. Możliwe jest wprowadzanie udoskonaleń poprzez falowniki prądu stałego, podwójne sprężarki, sprężarki spiralne, technikę wtryskową itp. Warto pamiętać, że im wyższa pozostaje temperatura powietrza odbierającego ciepło od skraplacza, tym wydajność całego układu staje się mniejsza.