WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK OSUSZACZY POWIETRZA

Zbyt duża wilgoć nie sprzyja utrzymaniu optymalnych warunków w domach czy mieszkaniach. Jej skutkiem może być powstawanie pleśni, grzybów i rozprzestrzenianie się drobnoustrojów niesprzyjających naszemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Aby zniwelować nadmierną wilgotność powietrza, należy wybrać odpowiedni osuszacz powietrza. Charakterystyka osuszacza powietrza Należy pamiętać, że wilgotność powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 60 procent. Osuszacz powietrza ma za zadanie skraplać parę wodną, która trafia do specjalnie zaprojektowanego zbiornika. Podczas wyboru urządzenia, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na następujące cechy: Wydajność Sprawność urządzenia jest przedstawiana w litrach (l) na godzinę (h) lub dobę (24 h). Wybór osuszacza wiąże się z powierzchnią, na której będzie on użytkowany. Powinna być ona następująca: małe pomieszczenie – 5 l/ 24 h, małe mieszkanie – 9-10 l/24 h, duże mieszkanie lub dom – 15-20 l/24 h. zawilgocona łazienka – 8 l/24 h. Przepływ powietrza Przepływ powietrza wskazuje się w m3 na godzinę. Istotna jest wielkość oraz rodzaju urządzenia. Przepływ powietrza zapewniany przez osuszacz waha się pomiędzy 100 a 850 m³/h. Dzieląc przepływ przez kubaturę pomieszczenia, otrzymujemy wskaźnik: 1-2 – odpowiedni dla standardowego pomieszczenia <2 – wyjątkowo zawilgocone pomieszczenie Zakres pracy Ważny jest: zakres temperatur panujących w pomieszczeniu wilgotność względna powietrza. Pobór mocy Moc tego typu urządzeń wynosi od 200 do 850 W. Zużycie energii zależy między innymi od: czasu pracy, wilgotności powietrza, temperatury itp. Wyznaczanie charakterystyk osuszaczy powietrza to także uwzględnienie czynników, które relatywnie mogą mieć większe bądź mniejsze znaczenie dla indywidualnego użytkownika, jak np. wielkość zbiornika na wodę, poziom hałasu oraz zaawansowane funkcje (sterowanie elektroniczne, tryby osuszania itd.), w zależności od potrzeb.