AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na szkolenia – Możliwość dofinansowania

Szkolenia prowadzone w COCH skierowane są do wszystkich przedsiębiorców i pracowników na terenie całej Polski:

  • F-gazy,
  • Transport chłodniczy w odniesieniu do międzynarodowej umowy ATP,
  • Obowiązki operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych,
  • Montaż aparatów łączeniowych w rozdzielnicach elektrycznych,
  • Podstawy chłodnictwa i klimatyzacji,
  • F-gazy klimatyzacja samochodowa,
  • Lutowanie w chłodnictwie,
  • Podstawy działania pomp ciepła,
  • Agregaty wody lodowej,
  • Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split.

UWAGA!

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania szkolenia z KFS – Krajowego Funduszu Szkoleniowego m.in. dla osób bezrobotnych , rozpoczynających działalność i na nowe stanowisko pracy.

Obecnie skorzystało z takiej możliwości już kilkadziesiąt osób lub firm.

Proszę pytać o warunki dofinansowania szkolenia w swoim Urzędzie Pracy.Oferty szkoleń prowadzonych przez COCH, zostały rozesłane do wszystkich Urzędów pracy w Polsce!

  mgr inż. Andrzej Chmaj

  +48 667 600 732

  szkolenia@coch.pl

  Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. J. Lea 116