ŻYWNOŚĆ TEMPERATURY

Temperaturę transportu powyżej 0°C obejmują klasy: FRC, FRC/X, RRC, RRX, FRB, FRB/X, RRB, RBB/X, FNA, FNA/X, RNA, RNA/X.

Produkt Temperatura maksymalna
Surowe mleko1. +6°C
Mięso czerwone2 i duża dziczyzna (inna niż czerwone podroby). +7°C
Produkty mięsne3, mleko pasteryzowane, masło, świeży nabiał, (jogurt, kefir, śmietana, świeży ser4), gotowe do spożycia przyrządzone surowe warzywa i produkty warzywne5, skoncentrowany sok owocowy i produkty rybne niewymienione poniżej. W temperaturze +6°C lub w temperaturze wskazanej na metce i/lub dokumentacji transportowej.
Dziczyzna (inna niż dziczyzna duża), drób, króliki. +4°C
Czerwone podroby. +3°C
Mięso mielone. W temperaturze +2°C lub w temperaturze wskazanej na metce i/lub dokumentacji transportowej.
Ryby nieprzetworzone, mięczaki i skorupiaki6. Na topniejącym lodzie lub w temperaturze topniejącego lodu.
  1. Gdy mleko jest odbierane z gospodarstwa rolnego w celu bezpośredniej obróbki, temperatura może się podnieść podczas transportu do +10°C.
  2. W każdej postaci.
  3. Z wyjątkiem produktów w pełni przetworzonych przez solenie, wędzenie, suszenie lub sterylizację.
  4. Świeży ser oznacza ser niedojrzewający (niedojrzały), gotowy do konsumpcji w krótkim okresie po wyprodukowaniu, który ma ograniczony okres przydatności do spożycia.
  5. Surowe warzywa rozdrobnione, krojone na plastry lub zmniejszone w wielkości w inny sposób, ale z wyłączeniem tych, które były tylko myte, obierane lub przecinane na pół.
  6. Z wyjątkiem żywych ryb, żywych mięczaków i żywych skorupiaków.

Temperaturę transportu od 0°C do -10°C obejmują klasy: FRC, FRC/X, RRC, RRX, FRB, FRB/X, RRB, RBB/X, FNA, FNA/X, RNA, RNA/X.

Produkt Temperatura maksymalna
Masło. -10°C
Masło i skoncentrowany sok owocowy. Patrz punkt 7.
  1. Dla wymienionych produktów żywnościowych głęboko mrożonych i mrożonych, które są przeznaczone do natychmiastowej obróbki po przybyciu na miejsce, można dopuścić powolny przyrost ich temperatury podczas przewozu, aby przybyły na miejsce mając temperaturę nie wyższą od żądanej przez nadawcę i wskazanej w umowie o przewozie. Temperatura ta nie może przekraczać najwyższej temperatury dopuszczalnej dla danego produktu żywnościowego w stanie chłodzonym wymienionej w załączniku 3 Umowy ATP.

Temperaturę transportu poniżej -10°C obejmują klasy: FRC, FRC/X, RRC, RRC/X.

Produkt Temperatura maksymalna
Wszystkie produkty żywnościowe mrożone (z wyjątkiem masła). -12°C
Ryby, produkty rybne, mięczaki i skorupiaki mrożone lub (głęboko) szybko mrożone i wszystkie inne głęboko mrożone produkty żywnościowe. -18°C
Lody. -20°C