Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Akredytacje

Podstawowe uprawnienia i akredytacje posiadane przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie:
akredytacja PCA dla Laboratorium Urządzeń Chłodniczych nr AB308
akredytacja PCA dla Działu Certyfikacji Wyrobów COCH nr AC036
akredytacja PCA dla Działu Certyfikacji Personelu COCH nr AC056
jednostka notyfikowana przez Komisję Europejską w zakresie dyrektywy PED 2014/68/WE (nr identyfikacyjny 1462)
upoważnienie Ministerstwa Infrastruktury (byłego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej) na prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów, tzw. Umowy ATP
Akredytacja UDT nr OZE-A/12/00105/20 do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie pomp ciepła
Status Jednostki Oceniającej (nr wpisu do rejestru UDT – FGAZ-E/12/0001/16) w zakresie przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu zgodnie z tzw. „Ustawa F-gazowa”
Certyfikat dla przedsiębiorców dot. instalacji oraz naprawa, konserwacji lub serwisowania oraz likwidacja urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła (nr wpisu do rejestru UDT - FGAZ-P/12/0334/18)
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS
Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty