Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Akredytacje

Nasza działalność jako instytucji pełniącej rolę podobną do roli jaką pełni np. CEMAFROID we Francji czy TUV w Niemczech.

Na podstawie dotychczas prowadzonej działalności, ustawicznie poszerzanej znacznym nakładem sił i środków, Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” jako jednostka uzyskał szereg uprawnień, wskutek czego działa obecnie jako:

jednostka notyfikowana przez Komisję Europejską w zakresie dyrektywy PED 2014/68/WE (nr identyfikacyjny 1462)
upoważnienie Ministerstwa Infrastruktury (byłego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej) na prowadzenie badań zgodnie z wymaganiami Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów, tzw. Umowy ATP
jednostka akredytowana przez UDT (nr akredytacji OZE-A/12/00105/20) do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie pomp ciepła,
jednostka akredytowana przez UDT (nr akredytacji nr OZE-A/12/00104/20) do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie systemów fotowoltaicznych
jednostka akredytowana przez UDT w zakresie prowadzenia szkoleń zgodnie z tzw. „Ustawa F-gazowa” (nr wpisu do rejestru - FGAZ-S/12/0001/16),
Status Jednostki Oceniającej (nr wpisu do rejestru UDT – FGAZ-E/12/0001/16) w zakresie przeprowadzania egzaminów w odniesieniu do osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu zgodnie z tzw. „Ustawa F-gazowa”
jednostka akredytowana przez UDT w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych (nr wpisu do rejestru UDT - FGAZ-Z/12/0001/16),
jednostka posiadająca certyfikat dla przedsiębiorców dot. instalacji oraz naprawy, konserwacji lub serwisowania oraz likwidacja urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła (nr wpisu do rejestru UDT - FGAZP/12/0334/18),
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych RIS
Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty
aktywny członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PKN, komitet KT-5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek,