Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

ATP – Klasyfikacja

Klasyfikacja środków transportu wg. Umowy ATP

Wzór tabliczki:

W umowie ATP (A – aqreement, umowa; T – transport; P – perisahble, szybko psująca się żywność) środki transportu są klasyfikowane zgodnie z ich przeznaczeniem i wyposażeniem oraz wartością współczynnika przenikania ciepła ,,K’’.

Pierwsza litera oznacza rodzaj środka transportu:
 • I – izotermiczny
 • F – z mechanicznym urządzeniem chłodniczym – chłodnia
 • C – ogrzewany środek transportu
 • R – z układem chłodniczym – lodownia
 • B – z mechanicznym urządzeniem chłodniczo-grzewczym
Druga litera odpowiada za typ izolacji cieplnej:
 • R – izolacja wzmocniona
 • N – izolacja normalna
Trzecia litera oznacza klasę temperatur:
 • A÷F – dla chłodni
 • A÷D – dla lodownia
 • A÷D – dla ogrzewanych środków transportu
 • A÷L – dla pojazdów z urządzeniem chłodniczym i grzewczym

Litera X występująca na czwartej pozycji oznacza, że środek transportu wyposażony jest w zdejmowalne lub zależne urządzenie cieplne.

Przykłady oznakowań chłodni i odpowiadające im zakresy temperatur przewozu oraz współczynniki przenikania ciepła K:
 • FNA – od +12°C do 0°C, k ≤ 0,7 〈W/m²K〉
 • FRB – od +12°C do -10°C, k ≤ 0,4 〈W/m²K〉
 • FRC – od +12°C do -20°C, k ≤ 0,4 〈W/m²K〉