O Dziale Certyfikacji

Informacje o Dziale Certyfikacji COCH

Nasza  jednostka certyfikująca posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji odpowiednio na wyroby nr AC 036 oraz osoby nr AC 056.
 

Oferujemy kompleksowe podejście do certyfikacji kompetencji i wyrobów z dziedziny chłodnictwa. Pomagamy w procesie certyfikacji od samego początku – zgłoszenia, aż do decyzji o certyfikacji, stały kontakt z klientem pozwala znacznie skrócić czas do pomyślnego zakończenia certyfikacji. Jesteśmy uznanym laboratorium dla szerokiej gamy znaków certyfikacyjnych, takich jak znak B, KEYMARK, CE.

Oferujemy naszym klientom ocenę zgodności i oceny właściwości szerokiej gamy produktów zgodnie z przepisami rządowymi, dyrektywami UE oraz rozporządzeniami PE i Rady.

 

Jednostka certyfikująca przestrzega bezstronności w wykonywaniu czynności certyfikacyjnych, zarządza konfliktami interesów i zapewnia obiektywność swoich działań certyfikacyjnych.

 
Certyfikacja wyrobów
cert4

Certyfikacja wyrobów

Certyfikacja zgodności wyrobów kod ICS: 13.120, 23.120, 23.140, 25.140, 27.080, 27.200, 33.100, 43.040, 91.140, 97.030, 97.040, 97.130 Ocena zgodności w obszarze dyrektywy: 2014/68/UE

Certyfikacja osób (kompetencji)
cert5

Certyfikacja osób

Specjaliści w zakresie pomp ciepła;
Specjaliści w zakresie klimatyzacji;
Specjaliści w zakresie chłodnictwa.

Dobra praktyka dystrybucyjna GDP
gdp

Dobra praktyka dystrybucyjna

Dobra praktyka dystrybucji (GDP) opisuje minimalne standardy, które hurtownik musi spełnić, aby zapewnić utrzymanie jakości i integralności leków w całym łańcuchu dostaw.

Znaki jakości
cert1

KEYMARK dla pomp ciepła

Dobrowolny, niezależny, europejski znak certyfikacji dla wszystkich pomp ciepła, pomp ciepła powietrze/powietrze, wielofunkcyjnych pomp ciepła i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.

cert2

Znak B

Znak B – polski znak bezpieczeństwa przyznawany jest przez niezależne kompetentne i obiektywne jednostki certyfikujące w ramach dobrowolnej certyfikacji.

cert3

Ocena zgodności CE

Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE).

rec

Rekomendacje techniczne

Obejmują: wyroby lub zestawy wyrobów niepodlegające wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych (wb); powtarzalne rozwiązanie techniczne oraz zakres, warunki i zasady stosowania wb

Kontakt

  • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
    30-133 Kraków
  • mgr inż. Małgorzata Wąs
  • +48 12 637 09 33 w. 204
    +48 797 129 505
    +48 503 021 131
  • certyfikacja@coch.pl

Akredytacja

Zakresy akredytacji:

pca2pca3