Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Historia

Tradycje Centralnego Ośrodka Chłodnictwa sięgają roku 1946, w którym to roku utworzono Centralne Biuro Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych CEBEA w Krakowie. Przez następnych kilkadziesiąt lat zajmowano się w Krakowie chłodnictwem w sposób ciągły, aczkolwiek w różnych formach organizacyjnych. Istotnym momentem było utworzenie w listopadzie 1960 roku – z wydzielonego z CEBEA Działu Urządzeń Chłodniczych – samodzielnej jednostki pod nazwą Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH.

Przejściowo w roku 1975 COCH został połączony administracyjnie z CEBEA, by w 1990 roku ponownie uzyskać pełną samodzielność jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. W wieloletnim okresie swojego istnienia zakres działalności Ośrodka, rozpoczętej w 1946 roku pracami projektowo-konstrukcyjnymi, rozszerzył się i obejmuje obecnie prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe oraz badania modelowe i pilotowe nowych generacji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzatorów. W akredytowanym laboratorium prowadzi się badania nowych wyrobów wdrażanych w przemyśle krajowym, badania atestacyjne środków transportu chłodniczego, oraz badania związane z certyfikacją wyrobów z zakresu chłodnictwa, pomp ciepła i klimatyzacji.

W zakładzie doświadczalnym realizuje się konstrukcje prototypowe maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem małogabarytowych tuneli zamrażalniczych, specjalistycznych komór badawczych przemienno-temperaturowych i niskotemperaturowych, stanowisk badawczych, itp.

Dysponując nowoczesnym wyposażeniem, wysoko wykwalifikowaną załogą oraz wieloletnim doświadczeniem, Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH jest doskonale przygotowany do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów polskiego chłodnictwa. Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH stale współpracuje z ośrodkami akademickimi, organizacjami badawczymi i przemysłowymi, również międzynarodowymi jak Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa.

Mozaika na budynku Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie to dzieło Andrzeja Rohackiego i zespołu. Budynek został zaprojektowany przez Stanisława Ćwiżewicza i zrealizowany w latach 1962-1965.