Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Przegląd dokumentacyjny

Wydawany od 1991 do 2012 roku dwumiesięcznik o charakterze informacyjnym zawierający adnotacje i analizy dokumentacyjne artykułów ukazujących się w czołowych pismach chłodniczych w kraju i na świecie.

Przegląd Dokumentacyjny Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy Ciepła wydawany od 1991 roku dwumiesięcznik o charakterze informacyjnym, zawierając adnotacje i analizy dokumentacyjne artykułów ukazujących się w czołowych pismach chłodniczych w kraju i na świecie.

Tematyka Przeglądu pokrywa się z zakresem działalności badawczej Ośrodka i obejmuje wszystkie dziedziny związane z chłodnictwem, a w szczególności:

 • Zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe
 • Urządzenia chłodnicze i ich elementy
 • Chłodnie i komory składowe
 • Transport chłodniczy
 • Technologia przechowalnictwa
 • Klimatyzacja i wentylacja
 • Pompy ciepła i układy odzysku energii
 • Czynniki ziębnicze i smarne
 • Materiały konstrukcyjne, izolacyjne i inne
 • Technika pomiarowa, laboratoria
 • Kriogenika i liofilizacja

Przegląd posiada również rozbudowany dział, zawierający krótkie doniesienia o najnowszych rozwiązaniach technicznych w chłodnictwie oraz o ciekawych zastosowaniach technik innych dziedzin.

Opracowania dokumentacyjne, przedstawiane w języku polskim, pochodzą z następujących czasopism:

 • ASHRAE Transactions
 • IEA Heat Pump Centre Newsletter
 • Die Kälte + Klimatechnik
 • Khołodilnaja Tekhnika
 • KI Kälte Luft Klimatechnik
 • Revue Générale du Froid
 • Chłodnictwo
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja
 • Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
 • Polski Instalator
 • Rynek Instalacyjny
 • Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna

Biuletyn jest archiwizowany w komputerowej bazie danych PDC w systemie mikro CDS ISIS. Na podstawie jej zasobów sporządzane są tematyczne przeglądy literatury na zadany temat.

Zamówienia na kserokopie artykułów omawianych w Przeglądzie Dokumentacyjnym można kierować do Ośrodka Informacji Naukowo Technicznej COCH.

W 2013 roku wydawanie Przeglądu Dokumentacyjnego zostało zawieszone.