Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Zakres akredytacji AB 308 – Laboratorium Urządzeń Chłodniczych

Akredytacja AB 308 – informacje ogólne

AB
AB 308

Akredytacja: AB 308

Data ważności akredytacji: 30-07-2027

Akredytacja od: 31-07-2000

Dane organizacji:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Juliusza Lea 116; 30-133 Kraków

Dane laboratorium:

Laboratorium Urządzeń Chłodniczych
ul. Juliusza Lea 116; 30-133 Kraków

Dziedziny badań:
  • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
  • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
Obiekty badań:
  • Maszyny i urządzenia
  • Wyposażenie wojskowe
  • Pojazdy

 

Przedmiot badań / wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metody Dokumenty odniesienia
Pompy ciepła, ziębiarki cieczy ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i oziębiania pomieszczeń

Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania i/lub oziębiania pomieszczeń

Klimatyzatory dachowe (tzw. rooftopy)
Wydajność grzewcza / ziębnicza; metoda bezpośredniego pomiaru strumienia nośnika ciepłaPN-EN 14511-3:2018-08 p. 4.1.1 i 4.4,

4.5 / PN-EN 14511-3 p. 4.1.2 i 4.4, 4.5
PN-EN 15879-1:2011 p. 6.1.1, 6.5, 6.6 oraz załączniki A i B /
PN-EN 158791:2011 p. 6.1.2, 6.5, 6.6 oraz załączniki A i B
PN-EN 14825:2019-03 p. 11
EN 17625:2021-01
Pompy ciepła, ziębiarki cieczy ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i oziębiania pomieszczeń

Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania i/lub oziębiania pomieszczeń

Klimatyzatory dachowe (tzw. rooftopy)

Moc pobierana elektryczna;

metoda pomiarów bezpośrednich

PN-EN 14511-3:2018-08 p. 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 oraz 4.4, 4.5.4
PN-EN 15879-1:2011 p. 6.1.3, 6.6
PN-EN 14825:2019-03 p. 11, 12
EN 17625:2021-01
Pompy ciepła, ziębiarki cieczy ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i oziębiania pomieszczeń

Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania i/lub oziębiania pomieszczeń

Klimatyzatory dachowe (tzw. rooftopy)
Wskaźnik efektywności grzania COP; (z obliczeń)PN-EN 14511-1:2018-08 p. 3.37 PN-EN 15879-1:2011 p. 6.6 oraz
załącznik B p. B.1 EN 17625:2021-01
Pompy ciepła, ziębiarki cieczy ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i oziębiania pomieszczeń

Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania i/lub oziębiania pomieszczeń

Klimatyzatory dachowe (tzw. rooftopy)
Wskaźnik efektywności ziębienia EER; (z obliczeń)PN-EN 14511-1:2018-08 p. 3.34
PN-EN 15879-1:2011 p. 6.6 oraz załącznik B p. B.2 EN 17625:2021-01
Pompy ciepła, ziębiarki cieczy ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i oziębiania pomieszczeń

Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania i/lub oziębiania pomieszczeń

Klimatyzatory dachowe (tzw. rooftopy)
Wskaźnik sezonowej efektywności grzania SCOP,
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs;
(z obliczeń)
PN-EN 14825:2019-03 p. 8
EN 17625:2021-01
Pompy ciepła, ziębiarki cieczy ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i oziębiania pomieszczeń

Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania i/lub oziębiania pomieszczeń

Klimatyzatory dachowe (tzw. rooftopy)
Wskaźnik sezonowej efektywności ziębienia SEER; (z obliczeń)

PN-EN 14825:2019-03 p. 10
EN 17625:2021-01

Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do przygotowywania ciepłej wody użytkowejOkres nagrzewania
Metoda pomiarów bezpośrednich
PN-EN 16147:2017-04 p. 7.7
Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do przygotowywania ciepłej wody użytkowejWyznaczanie poboru mocy w stanie gotowości do pracy
Metoda pomiarów bezpośrednich
PN-EN 16147:2017-04 p. 7.8
Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do przygotowywania ciepłej wody użytkowejWyznaczanie energii użytecznej,
wskaźnika efektywności COP;
Metoda bezpośredniego pomiaru strumienia nośnika ciepła
PN-EN 16147:2017-04 p. 7.9 i Załącznik A
Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do przygotowywania ciepłej wody użytkowejZużycie energii elektrycznej;
Metoda bezpośredniego pomiaru
PN-EN 16147:2017-04 p. 7.9 i Załącznik A
Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do przygotowywania ciepłej wody użytkowejWyznaczanie wskaźnika efektywności COPDHW; (z obliczeń)PN-EN 16147:2017-04 p. 7.4.1., 7.4.2, 7.9 i Załącznik A
Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do przygotowywania ciepłej wody użytkowejWyznaczanie referencyjnej temperatury ciepłej wody i maksymalnej objętości ciepłej wody użytkowej;
Metoda bezpośredniego pomiaru
PN-EN 16147:2017-04 p. 7.10.
Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do przygotowywania ciepłej wody użytkowejWskaźnik sezonowej efektywności grzania SCOPDHW,
sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs;
(z obliczeń)
PN-EN 16147:2017-04 p. 7.14.2 i Załącznik A
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła
Zbiorniki
Przewody rurowe
Szczelność instalacji
Wytrzymałość instalacji;
Metoda ciśnieniowa

PN-EN 378-2:2017-03 p. 5.2.2.2, p. 6.3.4

PN-EN 378-2:2017-03 p. 5.3.2.2, p. 6.3.3
PN-EN 14276-1:2020-07

PN-EN 14276-2:2020-07

Sprężarki chłodnicze jednostopniowe o wydajności skokowej od 5 m3/h do 30 m3/hWydajność ziębnicza (chłodnicza) agregatuPN-EN 13771-1:2017-02 pkt. 6.3 - metoda A pkt. 6.6 - metoda C pkt. 6.8 - metoda E
Sprężarki chłodnicze jednostopniowe o wydajności skokowej od 5 m3/h do 30 m3/hMoc napędowa PN-EN 13771-1:2017-02 pkt. 7
Agregaty skraplające o wydajności skokowej sprężarek od 5 m3/h do 30 m3/hWydajność ziębnicza (chłodnicza) agregatuPN-EN 13771-2:2018-01 p.6.3, p. 6.7
Agregaty skraplające o wydajności skokowej sprężarek od 5 m3/h do 30 m3/hMoc napędowaPN-EN 13771-2:2018-01 p.7
Meble chłodnicze

Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku

Sprzęt chłodniczy do użytku domowego

Zamrażarki do lodów

Schładzarki szokowe i zamrażarki do użytku profesjonalnego

Maszyny do lodów
Wydajność ziębnicza instalacji

Próba temperaturowa i zużycie energii
PN-EN ISO 23953-2:2016-04 

PN-EN ISO 22041:2019-09+A1:2020-04 p. 5.3.4, 6.4.3, 5.3.5, 6.4.4  

PN-EN 62552:2021-01 p. 15, 16  

ISO 22043:2020 p. 6.3.6 
ISO 22042:2021 p. 5 i 6 

PN-EN 16764:2016-06
Środki transportu o regulowanej temperaturze w przestrzeni ładunkowej używane do dystrybucji produktów farmaceutycznych (dla ludzi lub do celów weterynaryjnych)Badanie rozkładu temperatury (mapowanie)PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 p. 8 i p. 9
Izolowane cieplnie środki transportu samochodowego przeznaczone do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

Kontenery izotermiczne do drogowego, kolejowego i morskiego transportu ładunków, które umożliwiają przeładunki między wyżej wymienionymi, różnymi rodzajami transportu Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę - kontenery
Współczynnik przenikania ciepła
Metoda wewnętrznego ogrzewania
Umowa ATP z poprawkami przyjętymi 01.06.2022, załącznik 1 dodatek 2 p. 2
PN-ISO 1496-2:2020-10
PN-EN 17066-1:2019-10
Izolowane cieplnie środki transportu samochodowego przeznaczone do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

Kontenery izotermiczne do drogowego, kolejowego i morskiego transportu ładunków, które umożliwiają przeładunki między wyżej wymienionymi, różnymi rodzajami transportu Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę - kontenery
Skuteczność działania urządzeń cieplnych

Metoda komory kalorymetrycznej
Umowa ATP z poprawkami przyjętymi 01.06.2022, załącznik 1 dodatek 2 p. 3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
PN-ISO 1496-2:2020-10
PN-EN 17066-1:2019-10
Izolowane cieplnie środki transportu samochodowego przeznaczone do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

Kontenery izotermiczne do drogowego, kolejowego i morskiego transportu ładunków, które umożliwiają przeładunki między wyżej wymienionymi, różnymi rodzajami transportu Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę - kontenery
Szczelność

Metoda ciśnieniowa
Procedura badawcza PB-11.4
PN-ISO 1496-2:2020-10
PN-EN 17066-1:2019-10
Izolowane cieplnie środki transportu samochodowego przeznaczone do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

Kontenery izotermiczne do drogowego, kolejowego i morskiego transportu ładunków, które umożliwiają przeładunki między wyżej wymienionymi, różnymi rodzajami transportu Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę - kontenery
Izotermiczne własności izolacji i skuteczność działania urządzenia chłodniczego
Metoda oględzin

Metoda bezpośredniego pomiaru temperatury i długości
Umowa ATP z poprawkami przyjętymi 01.06.2022, załącznik 1 dodatek 2 p.5.1,5.2, 6.2

PN-ISO 1496-2:2020-10
PN-EN 17066-1:2019-10
Izolowane cieplnie środki transportu samochodowego przeznaczone do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

Kontenery izotermiczne do drogowego, kolejowego i morskiego transportu ładunków, które umożliwiają przeładunki między wyżej wymienionymi, różnymi rodzajami transportu Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę - kontenery
Użyteczna moc chłodnicza agregatu ziębniczego

Metoda kalorymetryczna
Umowa ATP z poprawkami przyjętymi
01.06.2022, załącznik 1 dodatek 2 p. 4
PN-ISO 1496-2:2020-10
PN-EN 17066-1:2019-10
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego
Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu
Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Trwałość cechowania sprzętu chłodniczego
Metoda mechaniczna
PN-EN 60335-1:2012 p. 7.14
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego
Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu
Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Zabezpieczenie przed dostępem do części pod napięciem
Metoda zastosowania palca probierczego oraz pomiaru prądu upływu
PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 8
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 8
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 8
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego
Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu
Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Pobór mocy i prądu

Metoda bezpośredniego pomiaru
PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010 p. 10
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p.10
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 10
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego
Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu
Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Przyrost temperatury części sprzętu w normalnych warunkach pracy
Metoda pomiaru temperatury wybranych części
PN-EN 60335 -1:2012,
PN-EN 60335 -2-24:2010 p. 11
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p.11
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 11
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego
Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu
Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Prąd upływu i wytrzymałość elektryczna w temp. roboczej
Metoda pomiaru prądu upływu i wytrzymałości izolacji
PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010 p. 13
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 13
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 13
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego
Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu
Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Odporność na wilgoć

Metoda badania w higrostacie i pomiarów prądu upływu i wytrzymałości izolacji
PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010 PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 15, 16
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p.15, 16
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 15, 16
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego
Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu
Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Zabezpieczenie przed przeciążeniem transformatorów i obwodów zasilanych z transformatorów

Metoda pomiarów temperatury uzwojeń i izolacji przewodów
PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p.17
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p.17
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 17
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego
Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu
Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Praca w warunkach nienormalnych z przeciążeniem silnika sprężarki i wentylatora oraz obwodów elektronicznych

Metoda pomiaru przyrostu temperatury
PN-EN 60335 -1:2012,
PN-EN 60335 -2-24:2010,
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p.19
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p.19
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 19
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego
Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu
Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Stateczność i zagrożenie mechaniczne

Metoda obciążania półek drzwiowych
PN-EN 60335 -1:2012 p. 20
PN-EN 60335 -2-24:2010 p. 20
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego
Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu
Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Wytrzymałość mechaniczna

Metoda użycia młotka probierczego
PN-EN 60335 -1:2012 p. 21
PN-EN 60335 -2-24:2010 p. 21
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 21
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 21
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego
Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu
Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze
Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Prawidłowość konstrukcji sprzętu chłodniczego oraz pomiar siły koniecznej do otwierania drzwiPN-EN 60335 -2-24:2010 p. 22
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 22
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarkąPrawidłowość zastosowania przewodów wewnętrznychPN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 23 z wył. p. 23.3
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 23
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 23
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego

Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu

Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze

Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Prawidłowość zastosowania części składowychPN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 24
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 24
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 24
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego

Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu

Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze

Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Prawidłowość przyłączenia do sieci oraz stan giętkich przewodów zewnętrznychPN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 25
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 25
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 25
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego

Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu

Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze

Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Prawidłowość zacisków przewodów zewnętrznychPN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 26
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 26
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 26
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego

Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu

Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze

Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Prawidłowość połączeń uziemiającychPN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 27
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 27
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 27
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego

Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu

Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze

Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Prawidłowość zastosowania wkrętów i połączeńPN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 28
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 28
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 28
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego

Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu

Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze

Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Odstępy izolacyjnePN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 29
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 29
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 29
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego

Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu

Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze

Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką
Odporność na wysoką temperaturęPN-EN 60335 -1:2012,
PN-EN 60335 -2-24:2010,
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 30
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 30
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 30
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami:
- Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych
- Podgrzewacze wody z pompą ciepła Inne maszyny i urządzenia
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A Zakres: (30÷136) dB
Poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką A (z obliczeń)
Metoda techniczna w warunkach pola swobodnego
PN-EN 12102-1:2018-03 p. 7.4.
PN-EN 12102-2:2019-06 p. 9
PN-EN ISO 3744:2011
Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami:
- Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych
- Podgrzewacze wody z pompą ciepła Inne maszyny i urządzenia
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A Zakres: (30÷136) dB
Poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką A (z obliczeń)
Metoda orientacyjna w warunkach pola swobodnego
PN-EN 12102-1:2018-03 p. 1
PN-EN ISO 3746:2011
Wentylatory Temperatura
Zakres: (-30÷60) ˚C
Metoda bezpośrednia

Ciśnienie całkowite
Zakres: (0÷2500) Pa
Metoda bezpośrednia

Ciśnienie statyczne
Zakres: (0÷2500) Pa
Metoda bezpośrednia

Pobór mocy
Zakres: (0,3÷15000) W
Metoda bezpośrednia

Wydajność (z obliczeń)
Sprawność (z obliczeń)
PN-EN ISO 5801:2017-12

ANSI/AMCA 210-07
ANSI/ASHRAE 51-07

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r.
Odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym Badania wydajności osuszania

Metoda – pomiar ilości skroplin

Zużycie energii
Metoda bezpośrednia
PN-EN 810:2001
Sprzęt wojskowy
Pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych

Wymiary przestrzeni testowej:
Długość 23 m
Szerokość 4 m
Wysokość 4,6 m
Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia
Zakres temperatur: (-35÷70) ˚C

Odporność całkowita na zwiększoną wilgotność
Zakres wilgotności: do 98%

Metoda pomiarowa bezpośrednia
NO-06-A107:2021 p. 4.2, 4.3, 4.4

PB-TD wydanie 1 z dnia 06.12.2021 r.
Sprzęt wojskowy
Samochody i pojazdy
Maszyny mobilne i kontenery
Obiekty i urządzenia inżynieryjne
Inne maszyny i urządzenia

Wymiary przestrzeni testowej:
Długość 23 m
Szerokość 4 m
Wysokość 4,6 m
Odporność na temperaturę

Odporność na zwiększoną wilgotność Rozkład temperatur w komorze termoklimatycznej

Rozkład temperatury w badanych obiektach
Zakres temperatur: (-35÷70) ˚C

Metoda pomiarowa bezpośrednia
PB-TD wydanie 1 z dnia 06.12.2021 r.

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 12 637 09 33 w. 204
+48 797 129 505
+48 503 021 131

E-mail