Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Zakres akredytacji AB 308 – Laboratorium Urządzeń Chłodniczych

Akredytacja AB 308 – informacje ogólne

AB
AB 308

Akredytacja: AB 308

Data ważności akredytacji: 30-07-2023

Akredytacja od: 31-07-2000

Dane organizacji:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Juliusza Lea 116; 30-133 Kraków

Dane laboratorium:

Laboratorium Urządzeń Chłodniczych
ul. Juliusza Lea 116; 30-133 Kraków

Dziedziny badań:
  • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
  • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
  • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
Obiekty badań:
  • Maszyny i urządzenia
  • Wyposażenie wojskowe
  • Pojazdy

 

Przedmiot badań / wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metody

Dokumenty odniesienia

Pompy ciepła, ziębiarki cieczy ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i
oziębiania pomieszczeń
 
Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym typu grunt (bezpośrednie odparowanie)/woda (ziębiwo) do ogrzewania i/lub oziębiania pomieszczeń

Klimatyzatory dachowe (tzw. rooftopy)

 

 

 

 

 

 

Wydajność grzewcza / ziębnicza; metoda bezpośredniego pomiaru strumienia nośnika ciepła  

PN-EN 14511-3:2018-08 p. 4.1.1 i 4.4,

4.5 / PN-EN 14511-3 p. 4.1.2 i 4.4, 4.5 PN-EN 15879-1:2011 p. 6.1.1, 6.5, 6.6 oraz załączniki A i B / PN-EN 158791:2011 p. 6.1.2, 6.5, 6.6 oraz załączniki A i B
PN-EN 14825:2019-03 p. 11
EN 17625:2021-01

Moc pobierana elektryczna; metoda pomiarów bezpośrednich  

 

PN-EN 14511-3:2018-08 p. 4.1.4, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7 oraz 4.4, 4.5.4
PN-EN 15879-1:2011  p. 6.1.3, 6.6   
PN-EN 14825:2019-03 p. 11, 12
EN 17625:2021-01

Wskaźnik efektywności grzania COP; (z obliczeń)  

PN-EN 14511-1:2018-08 p. 3.37 PN-EN 15879-1:2011  p. 6.6 oraz
załącznik B p. B.1 EN 17625:2021-01

Wskaźnik efektywności ziębienia EER; (z obliczeń)

PN-EN 14511-1:2018-08 p. 3.34 PN-EN 15879-1:2011 p. 6.6 oraz
załącznik B p. B.2 EN 17625:2021-01

Wskaźnik sezonowej efektywności grzania SCOP, sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs;
(z obliczeń)

PN-EN 14825:2019-03 p. 8 EN 17625:2021-01

Wskaźnik sezonowej efektywności ziębienia SEER; (z obliczeń)

PN-EN 14825:2019-03 p. 10 EN 17625:2021-01

Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do przygotowywania ciepłej wody użytkowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres nagrzewania
Metoda pomiarów bezpośrednich

PN-EN 16147:2017-04 p. 7.7

Wyznaczanie poboru mocy w stanie gotowości do pracy
Metoda pomiarów bezpośrednich

PN-EN 16147:2017-04 p. 7.8

Wyznaczanie energii użytecznej, wskaźnika efektywności COP;  Metoda bezpośredniego pomiaru strumienia nośnika ciepła

PN-EN 16147:2017-04 p. 7.9 i Załącznik A

Zużycie energii elektrycznej;
Metoda bezpośredniego pomiaru

PN-EN 16147:2017-04 p. 7.9 i Załącznik A

Wyznaczanie wskaźnika efektywności COPDHW; (z obliczeń)

PN-EN 16147:2017-04 p. 7.4.1., 7.4.2, 7.9 i Załącznik A

Wyznaczanie referencyjnej temperatury ciepłej wody i maksymalnej objętości ciepłej wody użytkowej;
Metoda bezpośredniego pomiaru

PN-EN 16147:2017-04 p. 7.10.

Wskaźnik sezonowej efektywności grzania SCOPDHW, sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs; (z obliczeń)

PN-EN 16147:2017-04 p. 7.14.2 i
Załącznik A

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła
 
Zbiorniki
Przewody rurowe

Szczelność instalacji
Wytrzymałość instalacji;
Metoda ciśnieniowa

PN-EN 378-2:2017-03 p. 5.2.2.2, p. 6.3.4 

PN-EN 378-2:2017-03 p. 5.3.2.2, p. 6.3.3 

PN-EN 14276-1:2020-07
PN-EN 14276-2:2020-07

Sprężarki chłodnicze jednostopniowe o wydajności skokowej od 5 m3/h do 30 m3/h 

Wydajność ziębnicza (chłodnicza) agregatu

PN-EN 13771-1:2017-02  pkt. 6.3 - metoda A pkt. 6.6  - metoda C pkt. 6.8 - metoda E

Moc napędowa

PN-EN 13771-1:2017-02 pkt. 7

Agregaty skraplające o wydajności skokowej sprężarek od 5 m3/h do 30 m3/h

Wydajność ziębnicza (chłodnicza) agregatu

PN-EN 13771-2:2018-01 p.6.3, p. 6.7

Moc napędowa

PN-EN 13771-2:2018-01 p.7

Meble chłodnicze

 

Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku 

 

Sprzęt chłodniczy do użytku domowego

 

Zamrażarki do lodów

 

Schładzarki szokowe i zamrażarki do użytku profesjonalnego

 

Maszyny do lodów

Wydajność ziębnicza instalacji Próba temperaturowa i zużycie energii

PN-EN ISO 23953-2:2016-04 

 

PN-EN ISO 22041:2019-09+A1:2020-04

p. 5.3.4, 6.4.3, 5.3.5, 6.4.4  

  

PN-EN 62552:2021-01 p. 15, 16  

  

 

ISO 22043:2020 p. 6.3.6 
ISO 22042:2021 p. 5 i 6 

PN-EN 16764:2016-06

Środki transportu o regulowanej temperaturze w przestrzeni ładunkowej używane do dystrybucji produktów farmaceutycznych (dla ludzi lub do celów weterynaryjnych)

Badanie rozkładu temperatury (mapowanie)

PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 p. 8 i p. 9

Izolowane cieplnie środki transportu samochodowego przeznaczone do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

 

Kontenery izotermiczne do drogowego, kolejowego i morskiego transportu ładunków, które umożliwiają przeładunki między wyżej wymienionymi, różnymi rodzajami transportu Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę - kontenery

Współczynnik przenikania ciepła Metoda wewnętrznego ogrzewania

Umowa ATP z poprawkami przyjętymi 01.06.2022, załącznik 1 dodatek 2 p. 2
PN-ISO 1496-2:2020-10
PN-EN 17066-1:2019-10

Skuteczność działania urządzeń cieplnych

Metoda komory kalorymetrycznej

Umowa ATP z poprawkami przyjętymi 01.06.2022, załącznik 1 dodatek 2 p. 3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
PN-ISO 1496-2:2020-10
PN-EN 17066-1:2019-10

Szczelność

Metoda ciśnieniowa

Procedura badawcza PB-11.4
PN-ISO 1496-2:2020-10
PN-EN 17066-1:2019-10

Izotermiczne własności izolacji i skuteczność działania urządzenia chłodniczego Metoda oględzin

Metoda bezpośredniego pomiaru temperatury i długości

Umowa ATP z poprawkami przyjętymi 01.06.2022, załącznik 1 dodatek 2 p.5.1,5.2, 6.2

PN-ISO 1496-2:2020-10
PN-EN 17066-1:2019-10

Użyteczna moc chłodnicza agregatu ziębniczego

Metoda kalorymetryczna

Umowa ATP z poprawkami przyjętymi
01.06.2022,  załącznik 1 dodatek 2 p. 4
PN-ISO 1496-2:2020-10
PN-EN 17066-1:2019-10

Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu

 

Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze

 

Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką

Trwałość cechowania sprzętu

chłodniczego Metoda mechaniczna

PN-EN 60335-1:2012 p. 7.14

 

Zabezpieczenie przed dostępem do

części pod napięciem  Metoda zastosowania palca probierczego oraz pomiaru prądu upływu

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 8
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 8
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 8

Pobór mocy i prądu 

Metoda bezpośredniego pomiaru

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010 p. 10
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p.10
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 10

Przyrost temperatury części sprzętu w normalnych warunkach pracy Metoda pomiaru temperatury wybranych części 

PN-EN 60335 -1:2012,
PN-EN 60335 -2-24:2010  p. 11
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p.11
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 11

Prąd upływu i wytrzymałość  elektryczna w temp. roboczej  Metoda pomiaru prądu upływu i wytrzymałości izolacji

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010 p. 13
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p.
13
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 13

Odporność na wilgoć 

Metoda badania w higrostacie i pomiarów prądu upływu i wytrzymałości izolacji

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010 PN-EN 60335- 2-34:2013-09  p. 15, 16
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p.15, 16
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 15, 16

Zabezpieczenie przed przeciążeniem transformatorów i obwodów zasilanych z transformatorów 

Metoda pomiarów temperatury uzwojeń i izolacji przewodów

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010   PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p.17 PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p.17
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 17

Praca w warunkach nienormalnych z przeciążeniem silnika sprężarki i wentylatora oraz obwodów elektronicznych

Metoda pomiaru przyrostu temperatury

PN-EN 60335 -1:2012,
PN-EN 60335 -2-24:2010, 
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p.19 PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p.19
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 19

Stateczność i zagrożenie mechaniczne 

Metoda obciążania półek drzwiowych 

PN-EN 60335 -1:2012 p. 20
PN-EN 60335 -2-24:2010 p. 20

Wytrzymałość mechaniczna

Metoda użycia młotka probierczego

PN-EN 60335 -1:2012 p. 21
PN-EN 60335 -2-24:2010 p. 21
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 21
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 21

Prawidłowość konstrukcji sprzętu chłodniczego oraz pomiar siły koniecznej do otwierania drzwi

PN-EN 60335 -2-24:2010 p. 22 PN-EN 60335-2-89:2012 p. 22

Sprzęt chłodniczy do użytku domowego i podobnego

Sprzęt chłodniczy, urządzenia do wytwarzania lodów i wytwornice lodu

 

Elektryczne pompy ciepła, klimatyzatory i osuszacze

 

Komercyjne urządzenia chłodnicze z wbudowaną lub wolnostojącą skraplarką lub sprężarką

Prawidłowość zastosowania przewodów wewnętrznych

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010   PN-EN 60335- 2-34:2013-09  p. 23 z wył. p. 23.3
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 23
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 23

 

Prawidłowość zastosowania części składowych

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 24
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 24
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 24

 

Prawidłowość przyłączenia do sieci oraz stan giętkich przewodów zewnętrznych

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 25
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 25
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 25

 

Prawidłowość zacisków przewodów zewnętrznych

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010 
PN-EN 60335- 2-34:2013-09  p. 26
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 26
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 26

 

Prawidłowość połączeń uziemiających

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010 
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 27
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 27
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 27

 

Prawidłowość zastosowania wkrętów i połączeń

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010 
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 28
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 28
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 28

 

Odstępy izolacyjne

PN-EN 60335 -1:2012
PN-EN 60335 -2-24:2010 
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 29
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 29
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 29

 

Odporność na wysoką temperaturę 

PN-EN 60335 -1:2012,
PN-EN 60335 -2-24:2010, 
PN-EN 60335- 2-34:2013-09 p. 30
PN-EN 60335-2-40:2004+A11:2005 p. 30
PN-EN 60335-2-89:2012 p. 30

 

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami:

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych

- Podgrzewacze wody z pompą ciepła

 Inne maszyny i urządzenia

Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A

Zakres: (30÷136) dB Poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką A (z obliczeń)

Metoda techniczna w warunkach pola swobodnego

PN-EN 12102-1:2018-03 p. 7.4.
PN-EN 12102-2:2019-06 p. 9
PN-EN ISO 3744:2011  

 

 

Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką A

Zakres: (30÷136) dB Poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką A (z obliczeń)

Metoda orientacyjna w warunkach pola swobodnego

PN-EN 12102-1:2018-03 p. 1
PN-EN ISO 3746:2011  

 

 

Wentylatory 

 

Temperatura
Zakres: (-30÷60) ˚C
Metoda bezpośrednia

 

Ciśnienie całkowite
Zakres: (0÷2500) Pa

 

Metoda bezpośrednia
Ciśnienie statyczne

 

Zakres: (0÷2500) Pa
Metoda bezpośrednia

 

Pobór mocy
Zakres: (0,3÷15000) W
Metoda bezpośrednia

Wydajność (z obliczeń)
Sprawność (z obliczeń)

PN-EN ISO 5801:2017-12

 

ANSI/AMCA 210-07

ANSI/ASHRAE 51-07 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr  

327/2011 z dnia 30 marca 2011 r.

 

Odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym

Badania wydajności osuszania 

Metoda – pomiar ilości skroplin

Zużycie energii  

Metoda bezpośrednia

PN-EN 810:2001  

 

Sprzęt wojskowy

Pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych

 

Wymiary przestrzeni testowej:
Długość 23 m
Szerokość 4 m
Wysokość 4,6 m

Odporność całkowita na obniżoną i podwyższoną temperaturę otoczenia Zakres temperatur: (-35÷70) ˚C Odporność całkowita na zwiększoną wilgotność

Zakres wilgotności: do 98%

Metoda pomiarowa bezpośrednia

NO-06-A107:2021 p. 4.2, 4.3, 4.4

PB-TD wydanie 1 z dnia 06.12.2021 r.

 

Sprzęt wojskowy

Samochody i pojazdy

Maszyny mobilne i kontenery

Obiekty i urządzenia inżynieryjne

Inne maszyny i urządzenia

 

Wymiary przestrzeni testowej:
Długość 23 m
Szerokość 4 m
Wysokość 4,6 m

Odporność na temperaturę

Odporność na zwiększoną wilgotność Rozkład temperatur w komorze termoklimatycznej

Rozkład temperatury w badanych
obiektach

Zakres temperatur: (-35÷70) ˚C

Metoda pomiarowa bezpośrednia

PB-TD wydanie 1 z dnia 06.12.2021 r.

 

 

Inne informacje — może Cię zainteresuje

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 12 637 09 33 w. 204
+48 797 129 505
+48 503 021 131

E-mail