Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Żywność – tempeartury

ATP - określenie temperatur dla żywności

Temperaturę transportu powyżej 0°C obejmują klasy: FRC, FRC/X, RRC, RRX, FRB, FRB/X, RRB, RBB/X, FNA, FNA/X, RNA, RNA/X.
ProduktTemperatura maksymalna
Surowe mleko1.+6°C
Mięso czerwone2 i duża dziczyzna (inna niż czerwone podroby).+7°C
Produkty mięsne3, mleko pasteryzowane, masło, świeży nabiał, (jogurt, kefir, śmietana, świeży ser4), gotowe do spożycia przyrządzone surowe warzywa i produkty warzywne5, skoncentrowany sok owocowy i produkty rybne niewymienione poniżej.W temperaturze +6°C lub w temperaturze wskazanej na metce i/lub dokumentacji transportowej.
Dziczyzna (inna niż dziczyzna duża), drób, króliki.+4°C
Czerwone podroby.+3°C
Mięso mielone.W temperaturze +2°C lub w temperaturze wskazanej na metce i/lub dokumentacji transportowej.
Ryby nieprzetworzone, mięczaki i skorupiaki6.Na topniejącym lodzie lub w temperaturze topniejącego lodu.
 1. Gdy mleko jest odbierane z gospodarstwa rolnego w celu bezpośredniej obróbki, temperatura może się podnieść podczas transportu do +10°C.
 2. W każdej postaci.
 3. Z wyjątkiem produktów w pełni przetworzonych przez solenie, wędzenie, suszenie lub sterylizację.
 4. Świeży ser oznacza ser niedojrzewający (niedojrzały), gotowy do konsumpcji w krótkim okresie po wyprodukowaniu, który ma ograniczony okres przydatności do spożycia.
 5. Surowe warzywa rozdrobnione, krojone na plastry lub zmniejszone w wielkości w inny sposób, ale z wyłączeniem tych, które były tylko myte, obierane lub przecinane na pół.
 6. Z wyjątkiem żywych ryb, żywych mięczaków i żywych skorupiaków.

Temperaturę transportu od 0°C do -10°C obejmują klasy: FRC, FRC/X, RRC, RRX, FRB, FRB/X, RRB, RBB/X, FNA, FNA/X, RNA, RNA/X.
ProduktTemperatura maksymalna
Masło.-10°C
Masło i skoncentrowany sok owocowy.Patrz punkt 7.
 1. Dla wymienionych produktów żywnościowych głęboko mrożonych i mrożonych, które są przeznaczone do natychmiastowej obróbki po przybyciu na miejsce, można dopuścić powolny przyrost ich temperatury podczas przewozu, aby przybyły na miejsce mając temperaturę nie wyższą od żądanej przez nadawcę i wskazanej w umowie o przewozie. Temperatura ta nie może przekraczać najwyższej temperatury dopuszczalnej dla danego produktu żywnościowego w stanie chłodzonym wymienionej w załączniku 3 Umowy ATP.

Temperaturę transportu poniżej -10°C obejmują klasy: FRC, FRC/X, RRC, RRC/X.
ProduktTemperatura maksymalna
Wszystkie produkty żywnościowe mrożone (z wyjątkiem masła).-12°C
Ryby, produkty rybne, mięczaki i skorupiaki mrożone lub (głęboko) szybko mrożone i wszystkie inne głęboko mrożone produkty żywnościowe.-18°C
Lody.-20°C
 
 
Related Topics

ATP classification

The agreement ATP (A – aqreement, contract, T – transport; P- perishable food) transportation are classified in accordance with their intended use and equipment and K coefficient (heat transfer coefficient).

The first letter indicates the type of means of transport:
 • I – Insulated equipment
 • F – Mechanically refrigerated equipment
 • C – Heated equipment
 • R – Refrigerated equipment
 • B – Mechanically refrigerated and heated equipment
The second letter corresponds to the type of thermal insulation:
 • R – reinforced insulation
 • N – normal insulation
The third letter stands for the temperature class:
 • A÷Ffor insulated equipments
 • A÷Dfor refrigerated equipments
 • A÷Dfor heated equipment
 • A÷Lfor mechanically refrigerated and heated equipments

The letter X in the fourth position means that the transport vehicle is equipped with a removable or dependent thermal device.

Labels examples and their respective transport temperature ranges and heat transfer coefficients K:
 • FNA – from +12°C to 0°C, k ≤ 0,7 〈W/m²K〉
 • FRB – from +12°C to -10°C, k ≤ 0,4 〈W/m²K〉
 • FRC – from +12°C to -20°C, k ≤ 0,4 〈W/m²K〉
 
Wzór tabliczki: