ATP – KLASYFIKACJA

W umowie ATP (A – aqreement, umowa; T – transport; P- perisahble, szybko psująca się żywność) środki transportu są klasyfikowane zgodnie z ich przeznaczeniem i wyposażeniem oraz wartością współczynnika przenikania ciepła ,,K’’.

Pierwsza litera oznacza rodzaj środka transportu:

 • I - izotermiczny
 • F - z mechanicznym urządzeniem chłodniczym – chłodnia
 • C - ogrzewany środek transportu
 • R - z układem chłodniczym – lodownia
 • B - z mechanicznym urządzeniem chłodniczo-grzewczym

Druga litera odpowiada za typ izolacji cieplnej:

 • R - izolacja wzmocniona
 • N - izolacja normalna

Trzecia litera oznacza klasę temperatur:

 • A÷F - dla chłodni
 • A÷D - dla lodownia
 • A÷D - dla ogrzewanych środków transportu
 • A÷L - dla pojazdów z urządzeniem chłodniczym i grzewczym

Litera X występująca na czwartej pozycji oznacza że środek transportu wyposażony jest w zdejmowalne lub zależne urządzenie cieplne.

Przykłady oznakowań chłodni i odpowiadające im zakresy temperatur przewozu oraz współczynniki przenikania ciepła K:

 • FNA - od +12°C do 0°C, k ≤ 0,7 〈W/m²K〉
 • FRB - od +12°C do -10°C, k ≤ 0,4 〈W/m²K〉
 • FRC - od +12°C do -20°C, k ≤ 0,4 〈W/m²K〉