Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

O laboratorium

Laboratorium chłodnicze COCH

Laboratorium COCH prowadzi działalność zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Większość badań wykonywanych w COCH objętych jest akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

Badania związane z Umową ATP
Badania ATP (naczepy, samochody, przyczepy chłodnie)

Akredytowane badania zgodne z Umową ATP
- wystawianie i przedłużanie ważności certyfikatów ATP

Badanie nadwozi izotermicznych, cystern, lodowni

Badania zgodne z Umową ATP - badanie współczynnika przenikania ciepła „K”, wydajność chłodnicza itp.

Agregaty ziębnicze do stosowania w transporcie chłodniczym

Badania zgodne z Umową ATP - badania użytecznej wydajności chłodniczej agregatu, pomiary temparaturowe itp.

Rozkład temperatury wewnątrz komory lub nadwozia (mapowanie GDP DIN 91323)

Mapowanie temperatury przestrzeni ładunkowej pojazdów przeznaczonych do przewożenia produktów leczniczych

Kontenery izotermiczne

Kontenery izotermiczne do drogowego, kolejowego i morskiego transportu ładunków, które umożliwiają przeładunki między wyżej wymienionymi, różnymi rodzajami transportu

Badania urządzeń chłodniczych (cieplnych)
Badanie pomp ciepła

Badanie pomp ciepła zgodnie z normami PN-EN 14511, PN-EN 16147, PN-EN 15879-1, PN-EN 378, PN-EN 14825, badania zgodne z programem KEYMARK dla pomp ciepła

Badanie mebli chłodniczych

Badania mebli chłodniczych (wg normy PN-EN 23953-2), określanie wydajności ziębniczej (chłodniczej) instalacji, próba temperaturowa itp.

Badanie wentylatorów

Dla wentylatorów o zakresie wydajności 0÷5000 m3/h, wyznaczenie charakterystyk pracy wentylatora itp.

Badanie osuszaczy powietrza

Badania wydajności wykraplania, badania zużycia energii, wyznaczanie charakterystyk osuszaczy powietrza itd.

Badanie sprężarek i agregatów skraplających

Badania zgodnie z normą PN-EN 13771 dla sprężarek o wydajnościach skokowych od 5 do 30 m3/h

Badanie ziębiarek cieczy

Badania zgodnie z normą PN-EN 14511

Urządzenia i instalacje niskotemperaturowe

Badania zgodnie z normą PN-EN 378

Inne badania
Badania akustyczne i drgania maszyn i urządzeń

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami

Badania termowizyjne

Badania termowizyjne - kontrola instalacji elektrycznych, chłodniczych i badanie efektywności energetycznej

Badania bezpieczeństwa elektrycznego (znak B)

Pełen zakres badań niezbędnych do uzyskania znaku B

Badania do oceny zgodności wyrobów z dyrektywami (LVD, PED)

Badania na bezpieczeństwo w zakresie LVD 2014/35/UE. Badania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych PED 2014/68/EU

Usługi dodatkowe
Ekspertyzy dot. działania urządzeń chłodniczych
Testy w komorze klimatycznej

Możliwość zlecenia badań w komorze klimatycznej w warunkach: -20 °C do +50 °C, wilgotność od 10% do 98% (wymiary komory 26 x 6 x 4 m);

Usługi metrologiczne

Pomiary temperatur, ciśnień, przepływu, wilgotność, stężenia CO itd.

Sprawdzanie przyrządów pomiarowych

Sprawdzanie i kalibracja termometrów, manometrów, przetworników ciśnienia i mocy, termografów;

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków
 • mgr inż. Dorota Niedojadło
  - kierownik laboratorium
 • +48 12 637 08 57
  +48 667 600 635
  +48 503 021 131
 • laboratorium@coch.pl

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne