Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Oferta laboratorium

Laboratorium Urządzeń Chłodniczych COCH

Laboratorium Urządzeń Chłodniczych Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o.  przeprowadza badania urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych w tym pomp ciepła i ziębiarek cieczy (chillerów). Prowadzi działalność zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025, a wykonywane badania objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308) oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

Laboratorium dysponuje specjalistycznymi stanowiskami badawczymi, w tym kilkoma komorami badawczymi zapewniającymi możliwości badania urządzeń o szerokim zakresie wydajności.

Akredytacja
Badania związane z Umową ATP:
Badania ATP (naczepy, samochody, przyczepy chłodnie)

Akredytowane badania zgodne z Umową ATP
- wystawianie i przedłużanie ważności certyfikatów ATP

Badanie nadwozi izotermicznych, cystern, lodowni

Badania zgodne z Umową ATP - badanie współczynnika przenikania ciepła „K”, wydajność chłodnicza itp.

Agregaty ziębnicze do stosowania w transporcie chłodniczym

Badania zgodne z Umową ATP - badania użytecznej wydajności chłodniczej agregatu, pomiary temparaturowe itp.

Rozkład temperatury wewnątrz komory lub nadwozia (mapowanie GDP DIN 91323)

Mapowanie temperatury przestrzeni ładunkowej pojazdów przeznaczonych do przewożenia produktów leczniczych

Kontenery izotermiczne

Kontenery izotermiczne do drogowego, kolejowego i morskiego transportu ładunków, które umożliwiają przeładunki między wyżej wymienionymi, różnymi rodzajami transportu

Badania urządzeń chłodniczych (cieplnych)
Badanie sprzętu i pojazdów wojskowych

Akredytowane badania maszyn, urządzeń i pojazdów wojskowych w ekstremalnych warunkach klimatycznych (od -35°C do +70°C, wilgotność do 98 % RH).

Badanie pomp ciepła

Badanie pomp ciepła zgodnie z normami PN-EN 14511, PN-EN 16147, PN-EN 15879-1, PN-EN 378, PN-EN 14825, badania zgodne z programem KEYMARK dla pomp ciepła

Badanie mebli chłodniczych

Badania mebli chłodniczych (wg normy PN-EN 23953-2), określanie wydajności ziębniczej (chłodniczej) instalacji, próba temperaturowa itp.

Badanie wentylatorów

Dla wentylatorów o zakresie wydajności 0÷5000 m3/h, wyznaczenie charakterystyk pracy wentylatora itp.

Badanie osuszaczy powietrza

Badania wydajności wykraplania, badania zużycia energii, wyznaczanie charakterystyk osuszaczy powietrza itd.

Badanie sprężarek i agregatów skraplających

Badania zgodnie z normą PN-EN 13771 dla sprężarek o wydajnościach skokowych od 5 do 30 m3/h

Badanie ziębiarek cieczy

Badania zgodnie z normą PN-EN 14511

Urządzenia i instalacje niskotemperaturowe

Badania zgodnie z normą PN-EN 378

Inne badania
Badania akustyczne i drgania maszyn i urządzeń

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami

Badania termowizyjne

Badania termowizyjne - kontrola instalacji elektrycznych, chłodniczych i badanie efektywności energetycznej

Badania bezpieczeństwa elektrycznego (znak B)

Pełen zakres badań niezbędnych do uzyskania znaku B

Badania do oceny zgodności wyrobów z dyrektywami (LVD, PED)

Badania na bezpieczeństwo w zakresie LVD 2014/35/UE. Badania zgodnie z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych PED 2014/68/EU

Usługa analizy czynnika chłodniczego

Analiza składu i jakości czynnika chłodniczego w urządzeniu oraz komercyjnie dostępnych mieszanek itp.

Usługa analizy nieszczelności

Zleć badanie nieszczelności urządzenia pod względem wycieku czynnika chłodniczego

Pomiary metrologiczne i sprawdzanie przyrządów pomiarowych

Sprawdzanie i kalibracja termometrów, manometrów, przetworników ciśnienia i mocy, termografów;

Usługi dodatkowe
Ekspertyzy dot. działania urządzeń chłodniczych
Testy w komorze klimatycznej

Możliwość zlecenia badań w komorze klimatycznej w warunkach: -20 °C do +50 °C, wilgotność od 10% do 98% (wymiary komory 26 x 6 x 4 m);

Usługi metrologiczne

Pomiary temperatur, ciśnień, przepływu, wilgotność, stężenia CO itd.

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków

mgr inż. Dorota Niedojadło

- kierownik laboratorium

Telefon

+48 12 637 08 57
+48 667 600 635
+48 503 021 131

E-mail

Skargi i odwołania

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne