BADANIA ATP/FRC

Rozkład temperatury, mapowanie GDP, DPD, świadectwa ATP, FRC, FNA, GDP, DPD. Polska Stacja Badań ATP w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. Badania ATP objęte są akredytacją PCA.

Dokonujemy okresowych kontroli nadwozi izotermicznych w celu przedłużenia okresu ważności certyfikatu ATP (FRC, FNA, GDP, DPD). Testy przeprowadzane są: w siedzibie COCH w Krakowie jak również u klienta pod wskazanym adresem. Istnieje również możliwość przeprowadzenia badań przez pracowników COCH w Międzyrzecu Podlaskim.

  +48 12 637 08 57

  +48 12 637 08 57


  +48 667 600 635

  Dorota Niedojadło - Kierownik laboratorium


  +48 503 021 131

  mgr inż. Bogdan Szczepański


  +48 502 334 462

  mgr inż. Mateusz Głąb


  +48 786 202 626

  mgr inż. Maciej Woszczek


Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres:

  laboratorium@coch.pl

Stacja badań ATP

  Do stacji badań ATP można wjechać:

 • Bramą nr 2 od ul. Lea 116
 • Bramą nr 3 od ul. Armii Krajowej (wjazd przez stację Statoil) - Nieczynne

Zakres badanych obiektów zgodnie z Umową ATP:

 • Naczepy chłodnie TIR,
 • Samochody chłodnie,
 • Przyczepy chłodnicze,
 • Nadwozia izotermiczne,
 • Kontenery izotermiczne,
 • Samochody lodownie,
 • Agregaty ziębnicze do stosowania w transporcie chłodniczym.

Rodzaje usług:

Wykonywane w COCH poniższe badania ATP objęte są akredytacją do polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań, wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

W ramach akredytacji PCA wykonujemy:

 • przeglądy będące podstawą do uzyskania certyfikacji ATP,
 • pomiary globalnego współczynnika przenikania ciepła „K” dla nowych środków transportu chłodniczego jak i będących w eksploatacji będących podstawą do uzyskania certyfikacji ATP,
 • wykonujemy pełne badania środków transportu chłodzonych mechanicznie (naczepa chłodnia, samochód chłodnia, przyczepa chłodnia, itp.) i chłodzonych niemechanicznie (samochód-lodownia);
 • badania użytecznej wydajności chłodniczej agregatu,
 • pomiary globalnego współczynnika przenikania ciepła „K” dla cystern do przewozu płynnych artykułów żywnościowych.

Inne badania (nie objęte akredytacją PCA):

 • pomiary skuteczności działania urządzeń cieplnych środków transportu chłodniczego na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość badania kamerą termowizyjną,
 • kontrole szczelności instalacji chłodniczej agregatu, wraz z wydaniem zaświadczenia,
 • sprawdzanie wskazań termografów wraz z wydaniem zaświadczenia,
 • montaż i sprzedaż termografów,
 • termowizja strat ciepła w nadwoziach izolowanych.