BADANIA CIEPLNE

Rodzaje przeprowadzanych badań:

 • Pomiary temperatury, ciśnienia, przepływu czynnika chłodniczego/ziębniczego;
 • Pomiary temperatury, wilgotności, prędkości powietrza;
 • Badania temperatury elementów.

Badania parametrów pracy instalacji chłodniczych

W diagnostyce urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zachodzi konieczność wykonania pomiarów wielkości charakterystycznych, najczęściej są to pomiary temperatur, ciśnień i przepływów czynników związanych z pracą tych układów. Istotne są również pomiary elektryczne oraz kontrola warunków klimatycznych w jakich te urządzenia pracują.

Pomiary mogą być wykorzystane m.in. do oceny efektywności energetycznej, optymalizacji oraz wykrywania stanów awaryjnych.

Laboratorium COCH dysponuje profesjonalnym sprzętem pomiarowym służącym do pomiaru w/w wielkości, są to:

 • Manometry,
 • Wakuometry – termometry – mierniki wilgotności,
 • Przepływomierze (do czynników ziębniczych, wody, glikolu oraz innych mediów) – anemometry,
 • Mierniki parametrów elektrycznych,
 • Przyrządy do pomiaru prędkości obrotowej,
 • Inne.

Oferowane usługi (przykłady):

 • Pomiary ciśnienia,
 • Ssania,
 • Parowania,
 • Tłoczenia,
 • Skraplania,
 • Oleju,
 • Ssania i tłoczenia wody i glikolu w instalacjach z pompami obiegowymi.

Pomiary temperatury:

 • parowania skraplania,
 • zasysanych par czynnika chłodniczego przed sprężarką,
 • sprężania na króćcu tłocznym,
 • oleju przed i za chłodnicą,
 • wody chłodzącej przed i za chłodnicą oleju,
 • powietrza chłodzącego przed i za skraplaczem,
 • wody na wlocie i wylocie ze skraplacza,
 • w przestrzeni parownika (między lamelami),
 • przed zaworem rozprężnym,
 • wody lodowej przed i za agregatem.

Pomiary parametrów klimatycznych:

 • temperatura i wilgotność powietrza prędkość powietrza,
 • ciśnienie barometryczne.

Pomiary wielkości elektrycznych:

 • moc elektryczna pobierana przez sprężarki, pompy, wentylatory, agregaty i inne urządzenia;
 • natężenie, napięcie, częstotliwość;
  prąd upływu, rozruchu, prąd zwarcia;
 • moc czynna, bierna;
 • rezystancja izolacji,
 • kolejność faz.

  +48 12 637 08 57


  mgr inż. Dorota Niedojadło - Kierownik laboratorium

  +48 667 600 635


  mgr inż. Bogdan Szczepański

  +48 503 021 131