BADANIA NISKOTEMPERATUROWE

Rodzaje przeprowadzanych badań:

  • Badanie parametrów cieplnych, moc chłodnicza, zużycie energii;
  • Komplet badań do etykietowania energetycznego wyrobów;
  • Badania optymalizacyjne urządzeń;
  • Badania rozkładu temperatury w komorze;
  • Komplet badań do oceny zgodności wyrobów z dyrektywami nowego podejścia;
  • Badania bezpieczeństwa elektrycznego (znak B);
  • Próby szczelności oraz badania wytrzymałości ciśnieniowej instalacji;
  • Badania porównawcze;
  • Badania do ekspertyz;
  • Na zlecenie klienta wykonujemy inne testy, zgodne z dowolnym, uzgodnionym harmonogramem badań.

  +48 12 637 08 57


  mgr inż. Dorota Niedojadło - Kierownik laboratorium

  +48 667 600 635


  mgr inż. Bogdan Szczepański

  +48 503 021 131