BADANIA SPRĘŻAREK I AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH

Rodzaje przeprowadzanych badań:

Badania sprężarek i agregatów skraplających

Agregat skraplający sprężarkowy to urządzenie przeznaczone do sprężania i skraplania czynnika chłodniczego.

W jego skład wchodzą: agregat sprężarkowy tj.: sprężarka z pełnym wyposażeniem w przyrządy kontrolne, regulacyjne i zabezpieczające, armatura odcinająca, odolejacz (w przypadku sprężarek tłokowych i rotacyjnych), sprzęgło lub przekładnia pasowa, silnik napędowy, wyposażenie pomocnicze oraz: skraplacz, zbiornik ciekłego czynnika, osuszacz ciekłego czynnika (w przypadku urządzeń freonowych), regeneracyjny wymiennik ciepła (opcja).

Wszystkie te elementy są zamocowane na wspólnej ramie lub konstrukcji nośnej, a króćce przewodów przeznaczone do połączeń zewnętrznych są odpowiednio przygotowane i zaślepione.

Rozwiązania konstrukcyjne agregatów zależą przede wszystkim od mocy chłodniczej i sposobu chłodzenia skraplacza. Ze względu na sposób chłodzenia skraplacza agregaty skraplające dzieli się na:

  • agregaty skraplające ze skraplaczem chłodzonym wodą,
  • agregaty skraplające ze skraplaczem chłodzonym powietrzem.

Skraplacze w agregatach o mocy chłodniczej Q 0 3,5 kW chłodzone są zwykle powietrzem, z reguły stosuje się wymuszony przepływ powietrza chłodzącego, a ruch powietrza wywołany jest działaniem wentylatora.

Skraplacze z grawitacyjnym przepływem powietrza chłodzącego stosuje się w urządzeniach chłodniczych o małej mocy.

Agregaty skraplające współpracują m. in. z meblami chłodniczymi (witryny, szafy, lady sklepowe itp.), używane są do chłodzenia komór chłodni, wytwornic lodu, maszyn do lodów, klimatyzatorów. Prawidłowa praca agregatu uzależniona jest od prawidłowego doboru jego elementów oraz właściwego montażu. Urządzeniom tym stawiane są bardzo wysokie wymagania techniczne takie jak duża wydajność ziębnicza przy niskim zużyciu energii oraz wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania

Centralny Ośrodek Chłodnictwa dysponuje stanowiskami przeznaczonymi do badań energetycznych sprężarek i agregatów skraplających o wydajnościach skokowych od 5 do 30 m 3 /h oraz badań bezpieczeństwa tych urządzeń.

  +48 12 637 08 57


  mgr inż. Dorota Niedojadło - Kierownik laboratorium

  +48 667 600 635


  mgr inż. Bogdan Szczepański

  +48 503 021 131