Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Certyfikacja personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych – lutowacz

Certyfikacja kompetencji personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych – lutowacz

Lutowanie twarde jest procesem łączenia elementów konstrukcyjnych i instalacji technologicznych wykonanych ze stali, nieżelaznych i ich stopów. Proces ten polega na nagrzaniu materiałów, które mają zostać połączone do temperatury powyżej punktu topnienia lutowki, a następnie stopienie lutowki, która wypełnia wolne przestrzenie między elementami i po ochłodzeniu łączy je w sposób trwały i nieodwracalny. Proces ten jest powszechnie stosowany w przemyśle, w tym w branży chemicznej, petrochemicznej, elektrotechnicznej, motoryzacyjnej i wielu innych, gdzie wymagana jest trwałość i wytrzymałość połączenia, a także brak wpływu na jego właściwości fizyczne i chemiczne.

Lutowacz, który wykonuje połączenia nierozłączne, jest kluczową postacią w procesie lutowania twardego. Musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, aby dokładnie i skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Przede wszystkim musi znać właściwe techniki lutowania, a także posiadać wiedzę na temat materiałów, z których wykonane są elementy, które mają być połączone. Jego zadaniem jest również przygotowanie elementów do lutowania. W tym celu musi oczyścić obszar łączenia, dopasować i sczepić elementy, a także zapewnić, że wszystkie parametry procesu lutowania są utrzymywane w odpowiednich granicach.

Wymagania dotyczące kwalifikacji lutowacza są szczególnie ważne w przypadku urządzeń ciśnieniowych, których części składowe są lutowane. Wynikowe połączenia muszą być nie tylko trwałe i wytrzymałe, ale także bezpieczne i spełniające wymagania dyrektywy PED (2014/68/UE) dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.

W związku z tym, aby zapewnić bezpieczeństwo, jakość i skuteczność procesu lutowania twardego, ważne jest, aby wykonywać go tylko przez wykwalifikowanych lutowaczy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a także dbają o każdy etap procesu lutowania. Personel wykonujący połączenia nierozłączne – lutowacz, wykonujący
pracę z wykorzystaniem metod lutowania twardego, podlega procesowi certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:2012Lutowanie twarde – Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego”.

Nasz akredytowany program certyfikacji przygotowany jest na podstawie normy PN-EN ISO 13585:2012 „Lutowanie twarde – Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego” z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 12799:2003, PN-EN ISO/IEC 17024:2012, a także doświadczenia Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” w Krakowie sp. z o. o. w zakresie szkoleń i atestacji.

Nasz program certyfikacji dotyczy certyfikacji lutowaczy w podanych poniżej metodach (oznaczenie numeryczne metody wg PN-EN ISO 4063:2011):

Oznaczenie stal miedź i stopy miedzi
912 lutowanie twarde płomieniowe X X

Dokumentacja – przydatne informacje

Wymagania kompetencyjne i kwalifikacyjne

Osoba zgłaszana powinna posiadać predyspozycje fizyczne (dobry wzrok, rozpoznawalność barw, czucie dotykowe, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, dobra sprawność fizyczna) do wykonywania zadań objętych procesem realizacji połączeń nierozłącznych w zależności od metody lutowania.

Wymagania kwalifikacyjne dla personelu zgłaszanego do egzaminu – osoba zgłaszana do egzaminu powinna:

 • mieć ukończone 18 lat
 • wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania połączeń nierozłącznych (właściwym do wnioskowanej certyfikacji) – nie dotyczy ponownej certyfikacji
 • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac we
  wnioskowanym zakresie.

Zasady certyfikacji – szczegółowo opisane w programie certyfikacji:

Podstawowymi elementami systemu nadawania uprawnień personelowi wykonującemu połączenia nierozłączne w zakresie wymagań Dyrektywy 2014/68/UE (PED) przez Jednostkę Certyfikującą Personel jest:

 • złożenie wniosku
 • rejestracja i ocena wniosku
 • ocena poziomu wiedzy (egzamin teoretyczny) i umiejętności praktycznych (egzamin praktyczny)
 • wykonanie prób i badań laboratoryjnych
 • decyzja o certyfikacji
 • wydanie certyfikatu
 • nadzór nad posiadaczem certyfikatu
 • ponowna certyfikacja.

Rejestr wydanych certyfikatów

W opracowaniu… / ostatnia aktualizacja 29.06.23 r.

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 12 637 09 33 w. 204
+48 797 129 505
+48 503 021 131

E-mail