DOBRA PRAKTYKA DYSTRYBUCYJNA

Formularz kontaktowy  Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach zgodnych z polityką RODO naszej Spółki.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Dobra Praktyka Dystrybucji (w skrócie DPD) to jeden z bardzo ważnych certyfikatów, który przyznaje się przedsiębiorstwom pod warunkiem spełnienia rygorystycznych wymogów. Do uzyskania takiego certyfikatu zobowiązane są wszystkie firmy, które biorą udział w łańcuchu dostaw produktów leczniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw należących do Unii Europejskiej. Certyfikacja, którą prowadzi podmiot DEKRA, ma na celu przede wszystkim zweryfikowanie prawidłowego zaimplementowania dobrych praktyk dystrybucyjnych dotyczących bezpiecznego transportowania, przyjmowania i wydawania produktów określanych jako lecznicze.

Dobra praktyka dystrybucjna

Dobra Praktyka Dystrybucyjna została w sposób dokładny zdefiniowana w wytycznych Komisji Europejskiej oraz w dyrektywach Parlamentu Europejskiego. W naszym kraju obowiązek dotyczący wprowadzenia takiego certyfikatu ustaliła ustawa Prawo farmaceutyczne oraz specjalne Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań DPD (Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej).

W DPD zawarto szereg wytycznych, które mają na celu zagwarantowanie najwyższej jakości, unikalności produktu podczas całego procesu dystrybucji (od wyprodukowania aż po dostarczenie do apteki) oraz legalne pochodzenie danego produktu leczniczego. Każdy przedsiębiorca posiadający certyfikat Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych zobowiązany jest do tego, aby zgodnie z praktyką DPD ustanowić system jakości oraz czuwać nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.