Kompleksowe usługi w zakresie badań, kontroli, certyfikacji i szkoleń.
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

F-GAZY KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA

F-GAZY KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA

Szkolenie skierowane jest do pracowników warsztatów samochodowych, którzy zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem samochodowych instalacji klimatyzacyjnych.

Ten obszar działalności reguluje:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2137) będące aktem wykonawczym do Ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881).

Nasze szkolenie obejmuje:
 • Wykłady i zajęcia praktyczne;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • Profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe – szkolenie prowadzone jest na czynniku chłodniczym z grupy A2L-R32;
 • Materiały i pomoce dydaktyczne;
 • Wyżywienie (obiad).
Wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:
 • Część teoretyczna:
  • czynniki ziębnicze oraz ich wpływ na środowisko;
  • podstawy chłodnictwa: teoria chłodnictwa, obieg ziębniczy, czynniki chłodnicze stosowane w klimatyzacji pojazdów, główne elementy układu klimatyzacji;
  • podstawy klimatyzacji: podstawy klimatyzacji, cel stosowania, parametry komfortu cieplnego, wpływ klimatyzacji na zdrowie ludzkie, dobór urządzeń klimatyzacyjnych, układy klimatyzacji stosowane w pojazdach;
  • narzędzia i urządzenia stosowane w serwisowaniu samochodowych instalacji klimatyzacyjnych.
 • Zajęcia praktyczne:
  • praktyczne zapoznanie się z budową klimatyzatora samochodowego;
  • budowa sprężarki chłodniczej, symulacja usterek układu chłodniczego i sposoby ich usuwania;
  • diagnostyka prawidłowej pracy klimatyzatora samochodowego;
  • czynności serwisowe: odzysk czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji samochodowej, płukanie instalacji, opróżnianie instalacji z oleju oraz prawidłowe jej napełnianie.
 
 

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Data

24 Lut 2021

Miejsce

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH”, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków