F-GAZY KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA

Szkolenie skierowane jest do pracowników warsztatów samochodowych, którzy zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem samochodowych instalacji klimatyzacyjnych.

Ten obszar działalności reguluje:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego jednostek prowadzących szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu i wysokości jednostkowych stawek opłat (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2137) będące aktem wykonawczym do Ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881).

Nasze szkolenie obejmuje:

  • Wykłady i zajęcia praktyczne;
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
  • Profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe – szkolenie prowadzone jest na czynniku chłodniczym z grupy A2L-R32;
  • Materiały i pomoce dydaktyczne;
  • Wyżywienie (obiad).

Wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:

  • Część teoretyczna:
    • czynniki ziębnicze oraz ich wpływ na środowisko;
    • podstawy chłodnictwa: teoria chłodnictwa, obieg ziębniczy, czynniki chłodnicze stosowane w klimatyzacji pojazdów, główne elementy układu klimatyzacji;
    • podstawy klimatyzacji: podstawy klimatyzacji, cel stosowania, parametry komfortu cieplnego, wpływ klimatyzacji na zdrowie ludzkie, dobór urządzeń klimatyzacyjnych, układy klimatyzacji stosowane w pojazdach;
    • narzędzia i urządzenia stosowane w serwisowaniu samochodowych instalacji klimatyzacyjnych.
  • Zajęcia praktyczne:
    • praktyczne zapoznanie się z budową klimatyzatora samochodowego;
    • budowa sprężarki chłodniczej, symulacja usterek układu chłodniczego i sposoby ich usuwania;
    • diagnostyka prawidłowej pracy klimatyzatora samochodowego;
    • czynności serwisowe: odzysk czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji samochodowej, płukanie instalacji, opróżnianie instalacji z oleju oraz prawidłowe jej napełnianie.

Czas trwania:

  • 1 dzień (3 godziny wykładów i 2 godziny zajęć praktycznych). Szkolenie zaczyna się o godz. 8:00 w naszej siedzibie. Szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.

  Zastrzegamy sobie prawo odwołania terminu ze względu na małą ilość osób.

  Przy grupach zorganizowanych istnieje możliwość dojazdu do klienta.

Miejsce szkolenia:

  • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie / ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.
    Tel: 12-637-09-33 w. 292

Terminy:

SPRAWDŹ TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA

Rejestracja:

  • przejdź do systemu rejestracji elektronicznej Kliknij tutaj;
  • wybierz termin szkolenia z dostępnych w kalendarzu;
  • po zaakceptowaniu przez nas wybranego przez Ciebie terminu otrzymasz drugiego maila z potwierdzeniem, informacją dotyczącą płatności i prośbą o weryfikację danych;
  • w przypadku błędnie wpisanych danych lub problemów z elektroniczną rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny.

  mgr inż. Andrzej Chmaj

  +48 667 600 732

  mgr Małgorzata Wąs

  +48 797 129 505

  szkolenia@coch.pl

  1. Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia;
  2. Płatność za SZKOLENIE 430,50 zł brutto dokonujemy na konto:
    Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
    ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
    NIP: 675-000-15-38
    REGON: 120714590
    KRS 0000307701
    Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
    SWIFT: PKOPPLPW
    IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
    W tytule przelewu podać: „Klimatyzacja sam.”, termin szkolenia, dane firmy, ilość osób.

      Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.