F-GAZY SZKOLENIE

Szkolenie f-gazowe realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017, poz. 1567) (kat. I, II, III i IV) – tzw. „Ustawa F-gazowa”.

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Nasze szkolenie (kategoria I) obejmuje:

 • dwudniowe szkolenie (wykłady i zajęcia praktyczne),
 • egzamin teoretyczny i praktyczny realizowany przez jednostkę zewnętrzną (w drugim dniu),
 • profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe,
 • materiały i pomoce dydaktyczne,
 • wyżywienie (obiad),
 • cena nie obejmuje kosztów związanych z zakwaterowaniem w hotelu!

Czas trwania:

 • 2 dni. Szkolenie zaczyna się o godz 8:00 w naszej siedzibie. Szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.

  Zastrzegamy sobie prawo odwołania terminu ze względu na małą ilość osób.
  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest okazanie dowodu wpłaty (potwierdzenie przelewu) przed przystąpieniem do egzaminu.

Miejsce szkolenia:

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie / ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.
  Tel: 12-637-09-33 w. 292

Terminy:

SPRAWDŹ TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA

Rejestracja:

 • przejdź do systemu rejestracji elektronicznej Kliknij tutaj;
 • wybierz termin szkolenia z dostępnych w kalendarzu;
 • po zaakceptowaniu przez nas wybranego przez Ciebie terminu otrzymasz drugiego maila z potwierdzeniem, informacją dotyczącą płatności i prośbą o weryfikację danych;
 • w przypadku błędnie wpisanych danych lub problemów z elektroniczną rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny.

Jeśli nie jesteś pewien czy certyfikat F-gazowy jest niezbędny do Twojej działalności, skontaktuj się z Naszymi specjalistami.

  mgr inż. Andrzej Chmaj

  +48 667 600 732

  Małgorzata Wąs

  +48 797 129 505

  szkolenia@coch.pl

 1. Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia;
 2. Płatność za SZKOLENIE 1230,00 zł brutto dokonujemy na konto:
  Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
  ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
  NIP: 675-000-15-38
  REGON: 120714590
  KRS 0000307701
  Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
  W tytule przelewu podać: „Szkolenie F-gazowe”, termin szkolenia, dane firmy, ilość osób.

    Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 3. Płatność za EGZAMIN 492,00 zł brutto dokonujemy na konto:
  Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
  Wydział Energetyki i Paliw
  AGH NIP: 675-000-19-23
  Al. Mickiewicza 30,, 30-059 Kraków
  PL96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
  W tytule przelewu podać: „WEiP-egzamin”, dane firmy, ilość osób.

  Kontakt do AGH:
    p. Agnieszka Słoboda
    biuro@weip.agh.edu.pl
    12 617 20 66

W Polsce dopiero kilka lat temu wprowadzono jednolite z unijnymi przepisy dotyczące działalności firm wykorzystujących f gazy. Do tamtej pory zasady transportu np. przez samochody chłodnicze znacznie różniły się od tych wymaganych na terenie UE. Rodziło to sporo komplikacji dla firm transportowych, które musiały zdobywać certyfikaty przewozowe w każdym kraju, w którym działały.

F gazy

Dzięki wprowadzeniu jednolitych zasadach oraz respektowaniu umów ATP, dzisiaj każda polska firma może w łatwy sposób zdobyć f gazy certyfikat i to bez konieczności inwestowania w tej proces grubych pieniędzy. Przede wszystkim stworzono znaczne ułatwienie dla samych pracowników operujących na urządzeniach, pojazdach i sprzętach wyposażonych w instalacje z gazami cieplarnianymi. Do ich obsługi, serwisu, naprawy nie są wymagane dodatkowe certyfikaty, bo wystarczy samo zaświadczenie od Urzędu Nadzoru Technicznego, że pracownik przeszedł specjalne szkolenie i może obsługiwać f gazy w zakresie różnych instalacji. Takie szkolenie trwa najczęściej kilka dni i kończy się wewnętrznym egzaminem. Składa się z dwóch podstawowych części: praktycznej, która jest poprzedzona teoretyczną i prowadzone jest przez wykwalifikowanych specjalistów.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy w grę wchodzi certyfikacja całej firmy. O nią muszą postarać się przedsiębiorcy działający chociażby na arenie międzynarodowej. Wydany przez polski urząd f gazy certyfikat jest ważny zarówno na terenie kraju, jak i w całej europejskiej strefie gospodarczej. Kiedy więc firma uzyska pozwolenie od krajowego nadzoru na działalność związaną z obsługą f-gazów, nie musi już starać się o analogiczne uprawnienia w innych krajach. Certyfikacja firmowa (na firmę, na przedsiębiorcę) nie daje automatycznego zezwolenia wszystkim pracownikom, ale stanowi dokument dopuszczający legalną działalność takiego przedsiębiorstwa. Obecnie żaden poważny kontrahent nie podpisałby zwyczajnie umowy o współpracę z firmą, która nie posiada certyfikatu.

W ostatnim czasie korzystanie z f-gazów, czyli tak zwanych gazów fluorowanych, zostało bardzo mocno ograniczone ustawowo. Dziś nie każdy może je zakupić i wykorzystywać do własnych działań. Dlatego też trzeba przejść najpierw kurs, dzięki któremu zostaniemy uprawnieni do stosowania tego typu substancji. Czego się na nim nauczymy?

Zacznijmy od tego, czym są właściwie tak zwane f gazy Kurs powinien nam odpowiedzieć na tą kwestię już na samym początku. Dowiemy się, że są to gazy cieplarniane, czyli takie, które są nieobojętne dla środowiska. Trzeba więc bardzo uważać podczas ich używania, by nie mogły się swobodnie ulotnić z pojemnika. Następnie zostaniemy poinformowanie gdzie stosuje się f-gazy Kurs najczęściej omawia najbardziej popularne zastosowanie, czyli takie jak klimatyzacja samochodowa, domowa bądź urządzenia chłodnicze, bo właśnie tam zdecydowanie najczęściej wykorzystywane są fgazy Kurs ma część teoretyczną i praktyczną, na pierwszej z nich dowiemy się wszystkich powyższych informacji, a na drugiej nauczymy jak należy się z tymi gazami obchodzić.

Fgazy

By dobrze korzystać z substancji cieplarnianych, trzeba posiadać zarówno odpowiedni sprzęt jak i wiedzę co do tego, jak zachowują sie f gazy Kurs nauczy nas jak powinno się napełniać instalacje klimatyzacyjne. Robi się to za pomocą specjalnej maszyny, która najpierw wprowadza układ w stan próżni, a dopiero później wstrzykuje do niego czynnik chłodniczy. Jeszcze inaczej robi się, gdy obsługujemy układ klimatyzacji samochodowej, w której także znajdują się f-gazy Kurs powinien nas nauczyć tego, jak za pomocą maszyny opróżnić taki układ ze starego czynnika, ponieważ absolutnie nie można pozwolić sobie na jego wypuszczenie do atmosfery.

Jak mogliśmy się przekonać, gazy fluorowane są nieprzyjazne dla środowiska. Wzmagają bowiem efekt cieplarniany i powiększają dziurę ozonową. Stąd zawsze musimy bardzo uważać, gdy wykorzystujemy gdziekolwiek fgazy Kurs jest niezbędny by potrafić odpowiednio się obchodzić z takimi substancjami, a także by móc zdać egzamin i uzyskać uprawnienia, które pozwolą nam legalnie pracować z gazami cieplarnianymi.