KONTROLA OKRESOWA ATP

Kiedy należy przeprowadzić badanie?

Kontrola okresowa środków transportu chłodniczego zgodnie z umową ATP wymagana jest:

  • po 6 latach od daty produkcji,
  • następnie co 3 lata,
  • w wyjątkowych przypadkach na zlecenie odpowiedniej władzy.

Jakie parametry są badane?

Podczas badania okresowego sprawdzane jest, czy urządzenie chłodnicze jest w stanie schłodzić nadwozie bez załadunku do temperatury odpowiadającej jego klasie ATP w określonym przepisami czasie (próba skuteczności agregatu).

Sprawdzenie ma mieć formę inspekcji nadwozia izolowanego w celu ustalenia i skontrolowania następujących elementów:

  • ogólny stan izolacji termicznej i urządzenia chłodniczego,
  • stan uszczelnień drzwi i otworów,
  • grubości ścian i wymiary nadwozia,
  • rodzaj poszycia i stan ścian (dach, ściany boczne, ścian przednia podłoga, drzwi);
  • tabliczkę producenta nadwozia i agregatu,
  • poprawność działania termostatu.

Na podstawie pozytywnego wyniku kontroli środek transportu może uzyskać certyfikat ATP i przedłużenie okresu eksploatacji w dotychczasowej klasie przez okres nie dłuższy niż trzy lata.

Kontrole okresowe wykonywane są przez inspektorów upoważnionych stacji badawczych.

Inspektorzy Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH dysponują odpowiednim są sprzętem pomiarowym (wzorcowanym) i posiadają wymagane kwalifikacje.

  mgr inż. Bogdan Szczepański

  +48 12 637 08 57


  mgr inż. Leszek Bednarczyk

  +48 12 637 08 57


  mgr inż. Dorota Niedojadło

  +48 667 600 635


  mgr inż. Mateusz Głąb

  +48 502 334 462


  mgr inż. Maciej Woszczek

  +48 786 202 626


  mgr inż. Andrzej Chmaj

  +48 667 600 732