Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Oferta kontroli urządzeń chłodniczych

Sprawdź naszą ofertę dotyczącą kontroli i wzorcowania urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w chłodnictwie – detektorów czynników chłodniczych, wykrywaczy nieszczelności, termometrów, multimetrów i wag chłodniczych.

Dlaczego należy wykonywać kontrolę?

Urządzenia pomiarowe należy kontrolować w celu weryfikacji poprawności ich działania. Dla niektórych urządzeń jest to wymóg prawnie regulowany, jak np. dla wykrywaczy nieszczelności, gdzie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, sprawdzenie wykrywaczy nieszczelności należy przeprowadzać raz na rok.

Jakie usługi oferujemy?

kalibracja multimetrów, wzorcowanie multimetrów
WZORCOWANIE MULTIMETRÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

Wykonujemy nieakredytowane wzorcowanie multimetrów do pomiarów parametrów elektrycznych układów chłodniczych. Standardowo wykonujemy wzorcowanie w 5 punktach pomiarowych dla każdej wartości (prąd, napięcie, moc), a wyniki wzorcowania są przedstawione na Świadectwie wraz z błędami.

Wzorcowanie wykonywane jest na wzorcowym kalibratorze.

Dokonujemy okresowych kontroli wykrywaczy nieszczelności.

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane każdy elektroniczny wykrywacz nieszczelności powinien być sprawdzany co 12 miesięcy i spełniać wymóg czułości 5 g/rok. Oznacza to, że urządzenie wykryje wyciek, z którego w ciągu roku wycieknie minimum 5 gram czynnika.

Sprawdzenia są wykonywane na wzorcu wycieku 5 g/rok. Po wykonaniu sprawdzenia wystawiane jest świadectwo potwierdzające spełnienie minimalnej czułości 5 g/rok. (W przypadku gdy wykrywacz nie będzie miał odpowiedniej czułości, zostaje wystawione świadectwo informujące, że przyrząd nie spełnia odpowiedniej czułości).

Wykonujemy sprawdzanie termometrów analogowych oraz cyfrowych. Standardowo wykonujemy sprawdzenie w 3 punktach pomiarowych, a wyniki sprawdzenia są przedstawione na Świadectwie wraz z błędami.

Sprawdzenia wykonywane są w oparciu o wzorcowany termometr w komorze w zakresie -30…+60°C (inne zakresy temperatur po wcześniejszym uzgodnieniu). 

Wykonujemy wzorcowanie manometrów chłodniczych analogowych oraz cyfrowych. Standardowo wykonujemy wzorcowanie w 5 punktach pomiarowych, a wyniki wzorcowania są przedstawione na Świadectwie wraz z błędami.

Wzorcowanie wykonywane jest na wzorcowym manometrze obciążnikowo-tłokowym w zakresie 0…60 bar.

Wykonujemy nieakredytowane sprawdzanie poprawności działania wag chłodniczych

Jak skorzystać z naszych usług?

1. Wypełnij formularz zlecenia.

2. Poczekaj na informację zwrotną.

3. Przygotuj i wyślij sprzęt na adres:

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” (z dopiskiem AKP)
ul. Juliusza Lea 116
30-133 Kraków

4. Czekaj na wysyłkę zwrotną urządzenia.