Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

O nas

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie jest jedyną w Polsce jednostką badawczo-rozwojową o charakterze naukowym i wdrożeniowym, działającą w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji chłodniczych, nieprzerwanie od 1946 roku i dysponującą kadrą zawodową oraz odpowiednim zapleczem i wyposażeniem laboratoryjnym.

Prowadzimy prace naukowo-badawcze, rozwojowe i komercyjne dotyczące efektywności działania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz ich podzespołów składowych na potrzeby przedsiębiorstw. Dokonujemy również certyfikacji w/w urządzeń pod względem ich jakości oraz oceny zgodności CE w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Od wielu lat oferujemy również szereg specjalistycznych szkoleń, po których uczestnicy nabywają umiejętności i wiedzy niezbędnej do pracy z urządzeniami chłodniczymi oraz nowoczesnymi sposobami montażu i konserwacji urządzeń termicznych (w tym fotowoltaiki).

Mozaika na budynku Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie
Dzieło Andrzeja Rohackiego i zespołu.

Realizujemy następujące zadania:

– prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła oraz transfer ich wyników do przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw,

– podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych,

– prowadzenie działalności uzupełniającej, a w szczególności w zakresie szkolenia i upowszechniania informacji naukowej i technicznej z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji, wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii i środowiska,

– opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju wymienionych powyżej dziedzin nauki i techniki, a także propozycji w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki.

W skład struktury organizacyjnej Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” wchodzą aktualnie następujące działy:

Laboratorium Urządzeń Chłodniczych (BL)
Dział Certyfikacji (NC)
Dział Szkoleń (NS)
– Dział Aprobat Technicznych (NT)
– Dział Finansowo – Księgowy (NE)
– Dział Administracji i Kadr (NA)
– Dział Utrzymania Ruchu (NR)

Niezależnie od struktury administracyjnej w Ośrodku działają:

– Rada Techniczna
– Rada Zarządzająca Jednostki Certyfikującej Wyroby
– Rada Zarządzająca Jednostki Certyfikującej Personel
– Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Wyrobów
– Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Personelu
– Komisja Aprobat Technicznych
– Samodzielne stanowiska: konsultanci

Historia

Referencje

Akredytacje

Wydawnictwo

Zlecenia

RODO

Skargi i odwołania

Formularz kontaktowy

Certyfikaty ATP

Chcesz poznać ofertę Laboratorium Chłodniczego? Pobierz ulotkę...
Chcesz poznać naszą ofertę szkoleń? Pobierz ulotkę...