OCENA ZGODNOŚCI CE

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 036), spełniającą wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. - jednostka notyfikowana aktualnie w zakresie dyrektywy PED 2014/68/WE.

Nr identyfikacyjny nadany jednostce certyfikującej COCH przez Komisję Europejską - 1462.

Zakres działania jednostki notyfikowanej.

REJESTR WYDANYCH CERTYFIKATÓW

  +48 12 637 09 33 w. 212

  +48 797 129 505

  +48 503 021 131

  certyfikacja@coch.pl