REKOMENDACJE TECHNICZNE

Rekomendacja techniczna jest dokumentem dobrowolnym wydawanym dla wyrobów, dla których nie ma zastosowania Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881 wraz z późniejszymi zmianami).

Rekomendacja techniczna jest dokumentem zawierającym własności techniczne i właściwości użytkowe wyrobu oraz wymagany ich poziom, potwierdzającym możliwość spełnienia przez obiekt budowlany, w którym zastosowano wyrób, wymagań podstawowych określonych w Ustawie z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, wraz z późniejszymi zmianami).

  +48 12 637 09 33 w. 212

  +48 797 129 505

  +48 503 021 131

  certyfikacja@coch.pl