UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Szkolenie przygotowuje do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia państwowe do pracy na stanowiskach Dozoru lub Eksploatacji urządzeń energetycznych, cieplnych i gazowych zgodnie z Dz. U. Nr  89 / 2003 w grupach:

 • 1 – elektroenergetycznych:
  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV;
  • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej l kV;
  • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
  • urządzenia elektrotermiczne;
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.
 • 2 – cieplnych:
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
  • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.
 • 3 – gazowych:
  • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
  • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
  • turbiny gazowe;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

  Egzamin przeprowadzany jest przez komisję SIMP po zakończeniu szkolenia.

Czas trwania:

 • 1 dzień. Szkolenie zaczyna się o godz. 8:00 w naszej siedzibie. Szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.

  Zastrzegamy sobie prawo odwołania terminu ze względu na małą ilość osób.

Miejsce szkolenia:

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie / ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków.
  Tel: 12-637-09-33 w. 292

Terminy:

 • Termin ustalany indywidualnie

Rejestracja:

 • przejdź do systemu rejestracji elektronicznej Kliknij tutaj;
 • wybierz termin szkolenia z dostępnych w kalendarzu;
 • po zaakceptowaniu przez nas wybranego przez Ciebie terminu otrzymasz drugiego maila z potwierdzeniem, informacją dotyczącą płatności i prośbą o weryfikację danych;
 • w przypadku błędnie wpisanych danych lub problemów z elektroniczną rejestracją prosimy o kontakt telefoniczny.

  mgr inż. Andrzej Chmaj

  +48 667 600 732

  szkolenia@coch.pl

 1. Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia;
 2. Płatność za SZKOLENIE w kwocie brutto dokonujemy na konto:
  Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
  ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
  NIP: 675-000-15-38
  REGON: 120714590
  KRS 0000307701
  Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
  W tytule przelewu podać: „SEP”, termin szkolenia, dane firmy, ilość osób.

    Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.