Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Badania ATP / FRC

Polska Stacja Badań ATP

Prowadzimy akredytowane badania zgodne z Umową ATP dotyczącą przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących się, a także do specjalnych środków transportu dopasowanych do tych przewozów.

Badania prowadzimy dla:

 • Izolowanych cieplnie środków transportu samochodowego przeznaczonych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych;
 • Kontenerów izotermicznych do drogowego, kolejowego i morskiego transportu ładunków, które umożliwiają przeładunki między wyżej wymienionymi, różnymi rodzajami transportu;
 • Izolowanych środków transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę – kontenery.

Wykonujemy badania rozkładu temperatury, mapowanie GDP, DPD, jak również wystawiamy świadectwa ATP, FRC, FNA, GDP, DPD.

Badania ATP objęte są akredytacją PCA.

Dokonujemy okresowych kontroli nadwozi izotermicznych w celu przedłużenia okresu ważności certyfikatu ATP (FRC, FNA, GDP, DPD).

Testy przeprowadzane są w siedzibie COCH w Krakowie, jak również u klienta pod wskazanym adresem. Istnieje możliwość przeprowadzenia badań przez pracowników COCH w Międzyrzecu Podlaskim.

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: laboratorium@coch.pl

Kontakt

Szczegóły dotyczące przeprowadzania badań (ATP, FRC, FNA, GDP) ​

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków
 • mgr inż. Dorota Niedojadło
  +48 12 637 08 57
  +48 667 600 635
 • mgr inż. Bogdan Szczepański
  +48 503 021 131
 • mgr inż. Mateusz Głąb
  +48 502 334 462
 • mgr inż. Maciej Woszczek
  +48 786 202 626
 • laboratorium@coch.pl

Do stacji badań ATP można wjechać Bramą nr 2 od strony ul. Lea 116

Kliknij wybrany rysunek, by dowiedzieć się więcej na temat Umowy ATP oraz jako COCH realizuje jej postanowienia w zakresie oznakowania i badania pojazdów chłodniczych.

 • Naczepy chłodnie TIR,
 • Samochody chłodnie,
 • Przyczepy chłodnicze,
 • Nadwozia izotermiczne,
 • Kontenery izotermiczne,
 • Samochody lodownie,
 • Agregaty ziębnicze do stosowania w transporcie chłodniczym.
 

Wykonywane w COCH poniższe badania ATP objęte są akredytacją do polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań, wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

W ramach akredytacji PCA wykonujemy:
 • przeglądy będące podstawą do uzyskania certyfikacji ATP,
 • pomiary globalnego współczynnika przenikania ciepła „K” dla nowych środków transportu chłodniczego jak i będących w eksploatacji będących podstawą do uzyskania certyfikacji ATP,
 • wykonujemy pełne badania środków transportu chłodzonych mechanicznie (naczepa chłodnia, samochód chłodnia, przyczepa chłodnia, itp.) i chłodzonych niemechanicznie (samochód-lodownia);
 • badania użytecznej wydajności chłodniczej agregatu,
 • pomiary globalnego współczynnika przenikania ciepła „K” dla cystern do przewozu płynnych artykułów żywnościowych.
Inne badania (nieobjęte akredytacją PCA):
 • pomiary skuteczności działania urządzeń cieplnych środków transportu chłodniczego na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość badania kamerą termowizyjną,
 • kontrole szczelności instalacji chłodniczej agregatu, wraz z wydaniem zaświadczenia,
 • sprawdzanie wskazań termografów wraz z wydaniem zaświadczenia,
 • montaż i sprzedaż termografów,
 • termowizja strat ciepła w nadwoziach izolowanych.