Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Badania ATP / FRC

Polska Stacja Badań ATP

Prowadzimy akredytowane badania zgodne z Umową ATP dotyczącą przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących się, a także do specjalnych środków transportu dopasowanych do tych przewozów.
 

Wykonujemy badania rozkładu temperatury, mapowanie GDP, DPD, jak również wystawiamy świadectwa ATP, FRC, FNA, GDP, DPD.

Badania ATP objęte są akredytacją PCA.

Dokonujemy okresowych kontroli nadwozi izotermicznych w celu przedłużenia okresu ważności certyfikatu ATP (FRC, FNA, GDP, DPD). Testy przeprowadzane są: w siedzibie COCH w Krakowie, jak również u klienta pod wskazanym adresem. Istnieje możliwość przeprowadzenia badań przez pracowników COCH w Międzyrzecu Podlaskim.

Uzupełnione dokumenty należy przesłać na adres: laboratorium@coch.pl

Kontakt

Szczegóły dotyczące przeprowadzania badań (ATP, FRC, FNA, GDP) ​

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków
 • mgr inż. Dorota Niedojadło
  +48 12 637 08 57
  +48 667 600 635
 • mgr inż. Bogdan Szczepański
  +48 503 021 131
 • mgr inż. Mateusz Głąb
  +48 502 334 462
 • mgr inż. Maciej Woszczek
  +48 786 202 626
 • laboratorium@coch.pl

Do stacji badań ATP można wjechać Bramą nr 2 od strony ul. Lea 116

Kliknij wybrany rysunek, by dowiedzieć się więcej na temat Umowy ATP oraz jako COCH realizuje jej postanowienia w zakresie oznakowania i badania pojazdów chłodniczych.

 • Naczepy chłodnie TIR,
 • Samochody chłodnie,
 • Przyczepy chłodnicze,
 • Nadwozia izotermiczne,
 • Kontenery izotermiczne,
 • Samochody lodownie,
 • Agregaty ziębnicze do stosowania w transporcie chłodniczym.
 

Wykonywane w COCH poniższe badania ATP objęte są akredytacją do polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań, wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

W ramach akredytacji PCA wykonujemy:
 • przeglądy będące podstawą do uzyskania certyfikacji ATP,
 • pomiary globalnego współczynnika przenikania ciepła „K” dla nowych środków transportu chłodniczego jak i będących w eksploatacji będących podstawą do uzyskania certyfikacji ATP,
 • wykonujemy pełne badania środków transportu chłodzonych mechanicznie (naczepa chłodnia, samochód chłodnia, przyczepa chłodnia, itp.) i chłodzonych niemechanicznie (samochód-lodownia);
 • badania użytecznej wydajności chłodniczej agregatu,
 • pomiary globalnego współczynnika przenikania ciepła „K” dla cystern do przewozu płynnych artykułów żywnościowych.
Inne badania (nieobjęte akredytacją PCA):
 • pomiary skuteczności działania urządzeń cieplnych środków transportu chłodniczego na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość badania kamerą termowizyjną,
 • kontrole szczelności instalacji chłodniczej agregatu, wraz z wydaniem zaświadczenia,
 • sprawdzanie wskazań termografów wraz z wydaniem zaświadczenia,
 • montaż i sprzedaż termografów,
 • termowizja strat ciepła w nadwoziach izolowanych.