Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Badania ATP / FRC

Informacje ogólne o Polskiej Stacji Badań ATP w COCH

Wykonujemy akredytowane badania zgodne z Umową ATP dotyczącą przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących się, a także do specjalnych środków transportu dopasowanych do tych przewozów. Badania prowadzimy dla:

- Izolowanych cieplnie środków transportu samochodowego przeznaczonych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych;

- Kontenerów izotermicznych do drogowego, kolejowego i morskiego transportu ładunków, które umożliwiają przeładunki między wyżej wymienionymi, różnymi rodzajami transportu;

- Izolowanych środków transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę — kontenery.

Wykonujemy badania rozkładu temperatury, mapowanie GDP, DPD, jak również wystawiamy świadectwa ATP, FRC, FNA, GDP, DPD oraz dokonujemy okresowych kontroli nadwozi izotermicznych w celu przedłużenia okresu ważności certyfikatu ATP (FRC, FNA, GDP, DPD).

Badania ATP objęte są akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308, oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań, wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

Testy przeprowadzane są w siedzibie COCH w Krakowie — Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków (kliknij tutaj po wskazówki dojazdu), jak również u klienta pod wskazanym adresem.

Istnieje możliwość przeprowadzenia badań przez pracowników COCH w Międzyrzecu Podlaskim.

W ramach akredytacji PCA wykonujemy:
+ przeglądy będące podstawą do uzyskania certyfikacji ATP,
+ pomiary globalnego współczynnika przenikania ciepła „K” dla nowych środków + transportu chłodniczego jak i będących w eksploatacji będących podstawą do uzyskania certyfikacji ATP,
+
wykonujemy pełne badania środków transportu chłodzonych mechanicznie (naczepa chłodnia, samochód chłodnia, przyczepa chłodnia, itp.) i chłodzonych niemechanicznie (samochód-lodownia);
+
badania użytecznej wydajności chłodniczej agregatu,
+
pomiary globalnego współczynnika przenikania ciepła „K” dla cystern do przewozu płynnych artykułów żywnościowych.

Inne badania (nieobjęte akredytacją PCA):
+ pomiary skuteczności działania urządzeń cieplnych środków transportu chłodniczego na specjalne życzenie klienta istnieje możliwość badania kamerą termowizyjną,
+ kontrole szczelności instalacji chłodniczej agregatu, wraz z wydaniem zaświadczenia,
+ sprawdzanie wskazań termografów wraz z wydaniem zaświadczenia,
+
montaż i sprzedaż termografów,
+
termowizja strat ciepła w nadwoziach izolowanych.

Szczegółowe informacje o Umowie ATP:

Wskazówki dojazdu do Stacji badań w Krakowie:

Do stacji badań ATP można wjechać Bramą nr 2 od strony ul. Lea 116 w Krakowie

Dane kontaktowe:

Poniżej znajdziesz spis danych kontaktowych do Laboratorium COCH oraz Inspektorów ATP

mgr inż. Dorota Niedojadło

+48 12 637 08 57
+48 667 600 635

mgr inż. Bogdan Szczepański

+48 503 021 131

mgr inż. Mateusz Głąb

+48 502 334 462

mgr inż. Maciej Woszczek

+48 786 202 626

inż. Adam Zelek

+48 661 773 369

inż. Łukasz Warpas / Międzyrzec Podlaski /

+ 48 786 202 630