Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Badania elektryczne

Badania elektryczne

Laboratorium COCH wykonuje szereg badań z zakresu bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego oraz badania parametrów elektrycznych urządzeń i instalacji.

Sprzęt elektryczny powinien być skonstruowany tak, aby podczas normalnego użytkowania działał bezpiecznie i nie stwarzał zagrożenia dla osób lub otoczenia, nawet w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nim przez użytkownika, które może mieć miejsce podczas normalnego użytkowania. Zwykle zostaje to osiągnięte poprzez spełnienie wymagań, określonych w normach, oraz potwierdzenie zgodności z tymi wymaganiami poprzez wykonanie odpowiednich badań.

Normy określają akceptowany poziom zabezpieczeń urządzeń i instalacji, m.in. przed zagrożeniami elektrycznymi i mechanicznymi. Uwzględniają one użytkowanie urządzeń w warunkach normalnych, a także ich pracę w warunkach nienormalnego użytkowania, które mogą wystąpić w praktyce.

 • Komplet badań zgodnie z normą PN-EN 60335 i PN-EN 6024,
 • Komplet badań do oceny zgodności wyrobów z dyrektywą LVD,
 • Badania bezpieczeństwa elektrycznego (znak B),
 • Badania zużycia energii,
 • Pobór mocy i prądu,
 • Pomiary prądów rozruchowych,
 • Klasyfikacja,
 • Znakowanie i instrukcje,
 • Ochrona przed dostępem do części czynnych,
 • Rozruch sprzętu z napędem silnikowym,
 • Badania nagrzewania się elementów,
 • Badania prądu upływowego i wytrzymałości elektrycznej,
 • Badania odporności na wilgoć,
 • Badania zabezpieczenia przed przeciążeniem,
 • Odporność na zużycie,
 • Testy pracy w warunkach nienormalnych,
 • Badania stateczności i zagrożeń mechanicznych,
 • Badania wytrzymałości mechanicznej,
 • Badania konstrukcji,
 • Kontrola oprzewodowania wewnętrznego,
 • Zaciski, przyłączenie do zasilania oraz giętkie przewody zewnętrzne,
 • Badania połączeń uziemiających,
 • Badania odstępów izolacyjnych oraz grubości izolacji stałej,
 • Odporność na wysoką temperaturę i żar,
 • Odporność na rdzewienie,
 • Badania porównawcze,
 • Badania do ekspertyz,

Na zlecenie klienta wykonujemy również inne testy wielkości elektrycznych, zgodne z dowolnym, uzgodnionym harmonogramem badań oraz testy u klienta.

 

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków
 • mgr inż. Dorota Niedojadło
 • mgr inż. Bogdan Szczepański
 • +48 12 637 08 57
  +48 667 600 635
  +48 503 021 131

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne