Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Badania osuszaczy powietrza

Badania osuszaczy powietrza

Oferujemy kompleksowe badania osuszaczy powietrza.

Osuszanie powietrza stosowane jest w wielu dziedzinach i technologiach, jako część składowa procesów klimatyzacji komfortowej i przemysłowej lub procesów technologicznych, a także jest wykorzystywane do zapobiegania korozji materiałowej, kondensacji wilgoci na powierzchniach instalacji hydraulicznych i zbrylaniu się materiałów sypkich.

 Osuszacze wykonywane jako urządzenia autonomiczne i przenośne nadają się szczególnie do zastosowań, w których osuszanie obiektów w ramach stałych instalacji klimatyzacyjnych jest nieopłacalne lub niemożliwe. Autonomiczne, przenośne urządzenia stosowane są głównie w technologii budownictwa do przyspieszenia procesu osuszania pomieszczeń metodą obniżania wilgotności względnej powietrza w zamkniętej przestrzeni. Urządzenia te określane są nazwą obiegową jako kondensacyjne, sprężarkowe osuszacze powietrza.

 • Badania wydajności wykraplania,
 • Badania zużycia energii,
 • Wyznaczanie charakterystyk osuszaczy powietrza,
 • Badania pracy w warunkach nienormalnych,
 • Komplet badań do oceny zgodności wyrobów z dyrektywą LVD,
 • Badania bezpieczeństwa elektrycznego (znak B),
 • Badania porównawcze,
 • Badania optymalizacyjne,

Na zlecenie klienta wykonujemy również inne testy, zgodne z dowolnym, uzgodnionym harmonogramem badań oraz, testy u klienta.

 
 • Filtr powietrza wlotowego, który zatrzymuje cząstki stałe zanieczyszczające powietrze osuszane;
 • Oziębiacz powietrza, przeznaczony do obniżania temperatury dopływającego powietrza wilgotnego do temperatury umożliwiającej wykraplanie znacznej części wilgoci;
 • Skraplacz, w którym następuje podgrzanie strumienia powietrza oziębionego w parowaczu, w przybliżeniu do temperatury początkowej;
 • Wentylator ssawny, który wymusza stały napływ powietrza z otoczenia do osuszacza i po przejściu w/w aparatów przetłacza powietrze przez perforowaną ściankę przednią osuszacza do otoczenia, przy czym pewna część strumienia powietrza przed opuszczeniem osuszacza użyta jest do chłodzenia przedziału sprężarki i zespołu elektrycznego osuszacza;
 • Sprężarka, która jest podstawowym elementem zamkniętego obiegu ziębniczego. Jej zadaniem jest utrzymywanie właściwych poziomów ciśnień w parowaczu (strona niskiego ciśnienia) i w skraplaczu (strona wysokiego ciśnienia) i zapewnienie wymaganego natężenia przepływu czynnika ziębniczego w obiegu;
 • Element rozprężny, zazwyczaj jest to kapilara, która zapewnia rozprężanie ciekłego czynnika ziębniczego o wysokim, płynącego ze skraplacza do ciśnienia parowania w oziębiaczu powietrza.

Oprócz tego obieg ziębniczy jest wyposażony w filtr-odwadniacz, którego zadaniem jest usuwanie z ciekłego czynnika ziębniczego zanieczyszczeń i wilgoci, ujawniających się podczas eksploatacji.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa współpracuje z krajowymi producentami osuszaczy, uczestnicząc od wielu lat m.in. w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez te przedsiębiorstwa w zakresie omawianych urządzeń

 

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków
 • mgr inż. Dorota Niedojadło
 • mgr inż. Bogdan Szczepański
 • +48 12 637 08 57
  +48 667 600 635
  +48 503 021 131

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne