Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Badanie mebli chłodniczych

Badanie mebli chłodniczych – informacje ogólne

Meble chłodnicze są powszechnie wykorzystywane przy sprzedaży i ekspozycji żywności we wszelkiego rodzaju sklepach branży spożywczej, a liczba ich różnorodnych zastosowań ciągle rośnie. Rosnące wymagania ekologiczne i ekonomiczne, zaostrzające się przepisy, a także znaczna konkurencja międzynarodowa i krajowa wymuszają wzrost zainteresowania badaniami tych urządzeń.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa COCH w Krakowie opracowano procedury badawcze zgodne z normą PN-EN ISO 23953. Procedury te obejmują badania wszelkiego rodzaju mebli w normalnych warunkach ich użytkowania, ze sprężarkowymi bezpośrednimi lub pośrednimi systemami ziębienia oraz zespołami skraplającymi dołączanymi lub wbudowanymi, w tym również mebli zamkniętych, przeznaczonych do wyłączania na noc, a także wyposażonych w oświetlenie i w zasłony nocne.

Wykonywane w COCH badania mebli chłodniczych objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

 

Szczegóły dotyczące badania mebli chłodniczych

 • Meble chłodnicze
 • Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku
 • Sprzęt chłodniczy do użytku domowego
 • Zamrażarki do lodów
 • Schładzarki szokowe i zamrażarki do użytku profesjonalnego
 • Maszyny do lodów
 
Rodzaje przeprowadzanych badań:
 • Badania mebli chłodniczych (wg normy PN-EN 23953-2),
 • Wydajność ziębnicza (chłodnicza) instalacji,
 • Próba temperaturowa.

Badania prowadzone są zgodnie z normami:

 • PN-EN ISO 23953-2:2016-04 Meble chłodnicze — Część 2: Klasyfikacja, wymagania i warunki badań
 • PN-EN ISO 22041:2019-09/A1:2020-04 Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku — Wydajność i zużycie energii
 • PN-EN 62552:2021-01 p.15, 16 Sprzęt chłodniczy do użytku domowego — Charakterystyki i metody badań — Część 2: Wymagania funkcjonalne
 • ISO 22043:2020 p. 6.3.6 Zamrażarki do lodów — Klasyfikacja, wymagania i warunki badań
 • ISO 22042:2021 p. 5 i 6 Blast chiller and freezer cabinets for professional use — Classification, requirements and test conditions
 • PN-EN 16764:2016-06 Maszyny do lodów — Właściwości eksploatacyjne i ocena zużycia energii
 

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 12 637 08 57
+48 667 600 635
+48 503 021 131

E-mail