Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Badanie mebli chłodniczych

Badanie mebli chłodniczych

Wykonywane w COCH badania mebli chłodniczych objęte są akredytacją PCA
 • Meble chłodnicze
 • Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku
 • Sprzęt chłodniczy do użytku domowego
 • Zamrażarki do lodów
 • Schładzarki szokowe i zamrażarki do użytku profesjonalnego
 • Maszyny do lodów
 

Meble chłodnicze wg definicji zawartej w normie PN EN ISO 23953 to urządzenia oziębiane za pomocą systemów ziębniczych, umożliwiające umieszczanie w nich wychłodzonych i zamrożonych produktów spożywczych w celu ich eksponowania i przechowywania w zalecanych zakresach temperatur. W w/w normie wyróżnia się szereg rodzajów mebli chłodniczych m.in. meble chłodnicze pionowe, półpionowe, poziome (lady), meble chłodnicze zamknięte, meble przystosowane do serwowania żywności przez obsługę, samoobsługowe, wielotemperaturowe meble złożone i inne elementy składowe mebli, które mają znaczący wpływ na poprawność ich pracy to:

 • wylot powietrza: otwór, przez który wypływa strumień powietrza stanowiący kurtynę powietrzną;
 • wlot powietrza: otwór, przez który strumień powietrza stanowiący kurtynę powietrzną wpływa ponownie do kanałów powietrznych mebla chłodniczego;
 • zasłona nocna: rodzaj pokrywy nocnej w postaci zasłony, którą można zasunąć na otwór mebla chłodniczego w celu jego zamknięcia i którą można przesuwać automatycznie.
 

Meble chłodnicze są powszechnie wykorzystywane przy sprzedaży i ekspozycji żywności we wszelkiego rodzaju sklepach branży spożywczej, a liczba ich różnorodnych zastosowań ciągle rośnie. Rosnące wymagania ekologiczne i ekonomiczne, zaostrzające się przepisy, a także znaczna konkurencja międzynarodowa i krajowa wymuszają wzrost zainteresowania badaniami tych urządzeń.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa COCH w Krakowie opracowano procedury badawcze zgodne z normą PN-EN ISO 23953. Procedury te obejmują badania wszelkiego rodzaju mebli w normalnych warunkach ich użytkowania, ze sprężarkowymi bezpośrednimi lub pośrednimi systemami ziębienia oraz zespołami skraplającymi dołączanymi lub wbudowanymi, w tym również mebli zamkniętych, przeznaczonych do wyłączania na noc, a także wyposażonych w oświetlenie i w zasłony nocne.

Opracowane procedury określają wymagania dla następujących faz badania mebli:
 • przygotowanie pomieszczenia badawczego, w tym sprawdzenie zgodności i charakterystyki pomieszczenia z wymaganiami normy;
 • przygotowanie mebli do badań,
 • sposób usytuowania mebla w pomieszczeniu,
 • wyposażenie pomieszczenia do badań i badanego mebla w przyrządy i aparaturę pomiarową,
 • rozruch mebla,
 • ustalanie warunków pomiaru,
 • próba temperaturowa (wraz z próbą odszraniania),
 • próba kondensacji pary wodnej,
 • próba zużycia energii elektrycznej,
 • pomiar wydajności instalacji ziębniczej mebla.

Wymienione wyżej procedury badawcze poddano weryfikacji przeprowadzając badania różnych rodzajów mebli chłodniczych. Pozwoliły one opanować technikę pomiarową i technikę sterowania stanowiskiem pomiarowym oraz metodykę analizy działania mebli w różnych warunkach.

Wykonywane w COCH badania mebli chłodniczych objęte są akredytacją polskiego systemu laboratoriów badawczych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 308), oraz licencją na stosowanie międzynarodowego znaku ILAC MRA, o wzajemnym uznawaniu raportów z badań wydawanych przez akredytowane laboratoria na całym świecie.

 
 • Badania mebli chłodniczych (wg normy PN-EN 23953-2),
 • Wydajność ziębnicza (chłodnicza) instalacji,
 • Próba temperaturowa.

Badania prowadzne zgodnie z normami:

 • PN-EN ISO 23953-2:2016-04 Meble chłodnicze — Część 2: Klasyfikacja, wymagania i warunki badań
 • PN-EN ISO 22041:2019-09/A1:2020-04 Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku — Wydajność i zużycie energii
 • PN-EN 62552:2021-01 p.15, 16 Sprzęt chłodniczy do użytku domowego — Charakterystyki i metody badań — Część 2: Wymagania funkcjonalne
 • ISO 22043:2020 p. 6.3.6 Zamrażarki do lodów — Klasyfikacja, wymagania i warunki badań
 • ISO 22042:2021 p. 5 i 6 Blast chiller and freezer cabinets for professional use — Classification, requirements and test conditions
 • PN-EN 16764:2016-06 Maszyny do lodów — Właściwości eksploatacyjne i ocena zużycia energii
 

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków
 • mgr inż. Dorota Niedojadło
 • mgr inż. Bogdan Szczepański
 • +48 12 637 08 57
  +48 667 600 635
  +48 503 021 131
 • laboratorium@coch.pl

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne