Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Certyfikacja personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych – lutowacz

Certyfikacja kompetencji personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych – lutowacz

Lutowanie twarde jest procesem łączenia elementów konstrukcyjnych i instalacji technologicznych wykonanych ze stali, nieżelaznych i ich stopów. Proces ten polega na nagrzaniu materiałów, które mają zostać połączone do temperatury powyżej punktu topnienia lutowki, a następnie stopienie lutowki, która wypełnia wolne przestrzenie między elementami i po ochłodzeniu łączy je w sposób trwały i nieodwracalny. Proces ten jest powszechnie stosowany w przemyśle, w tym w branży chemicznej, petrochemicznej, elektrotechnicznej, motoryzacyjnej i wielu innych, gdzie wymagana jest trwałość i wytrzymałość połączenia, a także brak wpływu na jego właściwości fizyczne i chemiczne.

Lutowacz, który wykonuje połączenia nierozłączne, jest kluczową postacią w procesie lutowania twardego. Musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, aby dokładnie i skutecznie wykonywać swoje obowiązki. Przede wszystkim musi znać właściwe techniki lutowania, a także posiadać wiedzę na temat materiałów, z których wykonane są elementy, które mają być połączone. Jego zadaniem jest również przygotowanie elementów do lutowania. W tym celu musi oczyścić obszar łączenia, dopasować i sczepić elementy, a także zapewnić, że wszystkie parametry procesu lutowania są utrzymywane w odpowiednich granicach.

Wymagania dotyczące kwalifikacji lutowacza są szczególnie ważne w przypadku urządzeń ciśnieniowych, których części składowe są lutowane. Wynikowe połączenia muszą być nie tylko trwałe i wytrzymałe, ale także bezpieczne i spełniające wymagania dyrektywy PED (2014/68/UE) dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.

W związku z tym, aby zapewnić bezpieczeństwo, jakość i skuteczność procesu lutowania twardego, ważne jest, aby wykonywać go tylko przez wykwalifikowanych lutowaczy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, a także dbają o każdy etap procesu lutowania. Personel wykonujący połączenia nierozłączne – lutowacz, wykonujący
pracę z wykorzystaniem metod lutowania twardego, podlega procesowi certyfikacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:2012Lutowanie twarde – Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego”.

Nasz akredytowany program certyfikacji przygotowany jest na podstawie normy PN-EN ISO 13585:2012 „Lutowanie twarde – Kwalifikowanie lutowaczy i operatorów lutowania twardego” z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 12799:2003, PN-EN ISO/IEC 17024:2012, a także doświadczenia Centralnego Ośrodka Chłodnictwa „COCH” w Krakowie sp. z o. o. w zakresie szkoleń i atestacji.

Nasz program certyfikacji dotyczy certyfikacji lutowaczy w podanych poniżej metodach (oznaczenie numeryczne metody wg PN-EN ISO 4063:2011):

Oznaczenie stal miedź i stopy miedzi
912 lutowanie twarde płomieniowe X X

Dokumentacja – przydatne informacje

Wymagania kompetencyjne i kwalifikacyjne

Osoba zgłaszana powinna posiadać predyspozycje fizyczne (dobry wzrok, rozpoznawalność barw, czucie dotykowe, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, dobra sprawność fizyczna) do wykonywania zadań objętych procesem realizacji połączeń nierozłącznych w zależności od metody lutowania.

Wymagania kwalifikacyjne dla personelu zgłaszanego do egzaminu – osoba zgłaszana do egzaminu powinna:

 • mieć ukończone 18 lat
 • wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania połączeń nierozłącznych (właściwym do wnioskowanej certyfikacji) – nie dotyczy ponownej certyfikacji
 • posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac we
  wnioskowanym zakresie.

Zasady certyfikacji – szczegółowo opisane w programie certyfikacji:

Podstawowymi elementami systemu nadawania uprawnień personelowi wykonującemu połączenia nierozłączne w zakresie wymagań Dyrektywy 2014/68/UE (PED) przez Jednostkę Certyfikującą Personel jest:

 • złożenie wniosku
 • rejestracja i ocena wniosku
 • ocena poziomu wiedzy (egzamin teoretyczny) i umiejętności praktycznych (egzamin praktyczny)
 • wykonanie prób i badań laboratoryjnych
 • decyzja o certyfikacji
 • wydanie certyfikatu
 • nadzór nad posiadaczem certyfikatu
 • ponowna certyfikacja.

Rejestr wydanych certyfikatów – LUTOWACZ (PN-EN ISO 13585:2012) 

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 667 600 609
+48 503 021 131
+48 12 637 08 57

E-mail

Cenniki:

kontakt:

Cennik szkolenia:
Średnica wykonywanych połączeń (mm) Cena szkolenia lut fosforowy (zł netto/osobę) Cena szkolenia lut srebrny (zł netto/osobę) Cena szkolenia oba rodzaje lutu (zł netto/osobę)
Do 15 800 1000 1100
Do 22 950 1150 1250
Do 28 1100 1300 1400
Do 35 1200 1400 1500
Do 42 1350 1550 1650
Do 54 1500 1700 1800
Do 64 1700 1900 2000
Większe średnice Wycena indywidualna Wycena indywidualna Wycena indywidualna
Cennik egzaminu:
Średnica wykonywanych połączeń (mm) Cena egzaminu lut fosforowy (zł netto/osobę) Cena egzaminu lut srebrny (zł netto/osobę) Cena egzaminu oba rodzaje lutu (zł netto/osobę)
Do 15 850 1050 1350
Do 22 900 1100 1300
Do 28 1000 1200 1400
Do 35 1050 1250 1450
Do 42 1200 1400 1600
Do 54 1300 1500 1700
Do 64 1400 1600 1800
Większe średnice Wycena indywidualna Wycena indywidualna Wycena indywidualna