Contact us for help and information

We are happy to discuss your project / inquiry. Contact us using the details below or enter your inquiry in the form.

Our office address:

Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, Poland

Call us:

+48 12 637 08 57
+48 503 021 131

Write to us:

coch@coch.pl
laboratorium@coch.pl

Bank details:

Bank account number: 83124047221111000048606921
IBAN: PL83124047221111000048606921
SWIFT: PKOPPLPW

VAT no.: 675-000-15-38
REGON: 120714590
KRS: 0000307701


  Contact list

  +48 12 637 09 33

  mgr inż. Bogdan Szczepański - Director
  dr inż. Wiesław Warczak - Scientific consultant
  +48 12 637 09 33
  coch@coch.pl

  +48 667 600 667
  administracja@coch.pl
  +48 12 637 08 57
  +48 503 021 131

  laboratorium@coch.pl

  mgr inż. Maciej Woszczek
  mgr inż. Mateusz Głąb
  +48 667 600 635

  mgr inż. Dorota Niedojadło - Manager
  +48 12 637 09 33 w.160

  laboratorium@coch.pl
  mgr inż. Leszek Bednarczyk - Manager
  +48 12 637 09 33 w. 181
  +48 502 334 462
  lab.akp@coch.pl

  mgr inż. Mateusz Głąb - Manager
  +48 502 334 462
  laboratorium@coch.pl

  mgr inż. Mateusz Głąb
  +48 12 637 09 33 w. 266
  +48 667 600 732
  szkolenia@coch.pl

  inż. Łukasz Jurasz - Manager
  +48 12 637 09 33 w. 212
  +48 797 129 505
  certyfikacja@coch.pl

  dr inż. Leszek Kurcz - Manager
  mgr inż. Małgorzata Wąs
  +48 12 637 09 33 w. 131, 132, 104
  ksiegowosc.kp@coch.pl

  Lidia Kamińska
  +48 12 637 09 33 w. 112
  biblioteka@coch.pl

  Barbara Todor
  Secretariat: coch@coch.pl

  Administration: coch@coch.pl

  Research Laboratory: laboratorium@coch.pl

  AKP laboratory: lab.akp@coch.pl

  Training Department: szkolenia@coch.pl

  Certification Department: certyfikacja@coch.pl

  Accounting: ksiegowosc.kp@coch.pl

  Scientific and Technical Information: biblioteka@coch.pl