Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

RODO

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, dlatego też wprowadzamy niezbędne zmiany, aby Państwa dane były przechowywane i przetwarzane zgodnie z nowymi normami.

Nowe zasady opierają się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich. Przepisy te mają zastosowanie bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej i określają prawa osób, których dotyczą dane oraz obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających.

W związku z tym informujemy, iż administratorem danych jest Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS nr 0000307701, NIP 675-000-15-38, REGON 120714590.

Dane osobowe uzyskane przez naszą Spółkę będą przetwarzane w następujących celach:

  • Realizacji zleceń i umów zawartych przez Państwa z Centralnym Ośrodkiem Chłodnictwa „COCH” w Krakowie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego „RODO”) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub zlecenia;
  • Marketingu własnych produktów i usług administratora danych.
    Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
  • Obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy lub do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgonie z Kodeksem Cywilnym.

Jednocześnie informujemy, iż Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
W razie pytań prosimy o kontakt na adres: coch@coch.pl