Sprawdzanie urządzeń pomiarowych

Inna oferta

Oferta sprawdzania urządzeń pomiarowych

Wykonujemy nieakredytowane wzorcowanie multimetrów do pomiarów parametrów elektrycznych układów chłodniczych. Standardowo wykonujemy wzorcowanie w 5 punktach pomiarowych dla każdej wartości (prąd, napięcie, moc), a wyniki wzorcowania są przedstawione na Świadectwie wraz z błędami.

Wzorcowanie wykonywane jest na wzorcowym kalibratorze.

Dokonujemy okresowych kontroli wykrywaczy nieszczelności.

Sprawdzenia są wykonywane na wzorcu wycieku 5 g/rok. Po wykonaniu sprawdzenia wystawiane jest świadectwo potwierdzające spełnienie minimalnej czułości 5 g/rok. (W przypadku gdy wykrywacz nie będzie miał odpowiedniej czułości, zostaje wystawione świadectwo informujące, że przyrząd nie spełnia odpowiedniej czułości).

Wykonujemy sprawdzanie termometrów analogowych oraz cyfrowych. Standardowo wykonujemy sprawdzenie w 3 punktach pomiarowych, a wyniki sprawdzenia są przedstawione na Świadectwie wraz z błędami.

Sprawdzenia wykonywane są w oparciu o wzorcowany termometr w komorze w zakresie -30…+60°C (inne zakresy temperatur po wcześniejszym uzgodnieniu).

WZORCOWANIE MANOMETRÓW CHŁODNICZYCH

Wykonujemy nieakredytowane wzorcowanie multimetrów do pomiarów parametrów elektrycznych układów chłodniczych. Standardowo wykonujemy wzorcowanie w 5 punktach pomiarowych dla każdej wartości (prąd, napięcie, moc), a wyniki wzorcowania są przedstawione na Świadectwie wraz z błędami.

Wzorcowanie wykonywane jest na wzorcowym kalibratorze.

Szczegóły dotyczące ogólnych warunków zlecenia:

+48 12 637 08 57
+48 12 637 37 24

mgr inż. Mateusz Głąb
+48 502 334 462
lab.akp@coch.pl