Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Kontrola okresowa ATP

Kontrola okresowa ATP

Zarezerwuj termin badania ATP
Kiedy należy przeprowadzić badanie?

Kontrola okresowa środków transportu chłodniczego zgodnie z umową ATP wymagana jest:

  • po 6 latach od daty produkcji,
  • następnie co 3 lata,
  • w wyjątkowych przypadkach na zlecenie odpowiedniej władzy.
Jakie parametry są badane?

Podczas badania okresowego sprawdzane jest, czy urządzenie chłodnicze jest w stanie schłodzić nadwozie bez załadunku do temperatury odpowiadającej jego klasie ATP w określonym przepisami czasie (próba skuteczności agregatu).

Sprawdzenie ma mieć formę inspekcji nadwozia izolowanego w celu ustalenia i skontrolowania następujących elementów:

  • ogólny stan izolacji termicznej i urządzenia chłodniczego,
  • stan uszczelnień drzwi i otworów,
  • grubości ścian i wymiary nadwozia,
  • rodzaj poszycia i stan ścian (dach, ściany boczne, ścian przednia podłoga, drzwi);
  • tabliczkę producenta nadwozia i agregatu,
  • poprawność działania termostatu.
 

Na podstawie pozytywnego wyniku kontroli środek transportu może uzyskać certyfikat ATP i przedłużenie okresu eksploatacji w dotychczasowej klasie przez okres nie dłuższy niż trzy lata.

Kontrole okresowe wykonywane są przez inspektorów upoważnionych stacji badawczych.

Inspektorzy Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH dysponują odpowiednim sprzętem pomiarowym (wzorcowanym) i posiadają wymagane kwalifikacje.

 

mgr inż. Dorota Niedojadło
+48 12 637 08 57
+48 667 600 635


mgr inż. Bogdan Szczepański
+48 503 021 131

mgr inż. Mateusz Głąb
+48 502 334 462

mgr inż. Maciej Woszczek
+48 786 202 626

inż. Adam Zelek
+48 661 773 369

inż. Łukasz Warpas / Międzyrzec Podlaski /
+ 48 786 202 630