Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Mapowanie GDP, DPD

Mapowanie GDP, DPD

Oferta badań mapowania temperatury przestrzeni ładunkowej pojazdów przeznaczonych do przewożenia produktów leczniczych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych nakłada na przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy tymi produktami m.in. obowiązek mapowania temperatury przestrzeni ładunkowej pojazdów przeznaczonych do przewożenia tych produktów.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” oferuje badania rozkładu temperatur (tzw. mapowanie) wnętrza izolowanych cieplnie nadwozi z zainstalowanym agregatem chłodniczym lub chłodniczo-grzewczym, dla środków transportu jedno- lub wielokomorowych, dla okresu zimowego i letniego.

gdp mapping tlo
 • Badania rozkładu temperatury wewnątrz nadwozia bez załadunku;
 • Badania rozkładu temperatury wewnątrz nadwozia z załadunkiem.

Na podstawie w/w badań określony zostaje rozkład temperatur (mapa temperatur) wewnątrz środka transportu wraz z identyfikacją miejsc o minimalnej i maksymalnej temperaturze oraz porównanie uzyskanych wyników pomiarów temperatury z temperaturami odczytanymi przez czujniki będące na wyposażeniu środka transportu.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa dysponuje komorą klimatyczną zapewniającą możliwość symulacji warunków przewozu dla sezonu letniego (temperatura otoczenia +30°C) i zimowego (temperatura otoczenia -20 °C), dla środków transportu o różnych gabarytach.

 • Wymiary geometryczne: długość 22m, wysokość 4.6m, szerokość 4m;
 • Zakres regulacji temperatury: od -20°C do +40°C;
 • Zakres regulacji wilgotności względnej: od 20% do 90%;
 • Zakres regulacji prędkości powietrza: od 0 m/s do 4 m/s.
 
 • Wpływ otwarcia drzwi na rozkład temperatur wewnątrz nadwozia;
 • Symulacja awarii agregatu lub zaniku zasilania;
 • Czas potrzebny do osiągnięcia wewnątrz nadwozia żądanej temperatury (zadanej na sterowniku);
 • Inne (do ustalenia ze Zleceniodawcą).
 

Laboratorium COCH posiada akredytację na badania zgodnie z normą PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 „Pojazdy użytkowe o regulowanej temperaturze używane do dystrybucji produktów farmaceutycznych (dla ludzi lub do celów weterynaryjnych) — Wytyczne dotyczące kwalifikacji”.

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
  30-133 Kraków
 • mgr inż. Dorota Niedojadło
 • mgr inż. Bogdan Szczepański
 • +48 12 637 08 57
  +48 667 600 635
  +48 503 021 131
 • laboratorium@coch.pl

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne