Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Ocena zgodności CE

Certyfikacja wyrobów – informacje ogólne

Wiele produktów wymaga oznaczenia CE, zanim będą mogły być sprzedawane w UE. Oznakowanie CE wskazuje, że produkt został oceniony przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Jest to wymagane w przypadku produktów wytwarzanych w dowolnym miejscu na świecie, które są następnie sprzedawane w UE.

COCH działa jako Jednostka Notyfikowana nr 1462 w ramach następujących dyrektyw:

2014/68/UE - Urządzenia ciśnieniowe (PED)

Nasza firma oferuje rzetelną ocenę urządzeń pod kątem uzyskania oznakowania CE (Conformité Européenne), które stanowi kluczowe kryterium określające czy dany produkt spełnia prawne wymogi Unii Europejskiej. Ocena zgodności CE umożliwia swobodny przepływ danego urządzenia na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w skład którego wchodzi 28 państw członkowskich Unii Europejskiej i kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Profesjonalnej procedurze oceny zgodności mogą zostać poddane urządzenia chłodnicze, urządzenia klimatyzacyjne, pompy ciepła, a także transport chłodniczy.

W zakresie Dyrektywy PED zakres działalności jednostki notyfikowanej COCH obejmuje:

- Moduł A2: wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu,
- Moduł B: badania typu UE - typ produkcji,
- Moduł B: badania typu UE - typ projektu,
- Moduł C2: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu,
- Moduł D: Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji,
- Moduł D1: Zapewnienie jakości procesu produkcji,
- Moduł E: Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości urządzeń ciśnieniowych,
- Moduł E1: Zapewnienie jakości kontroli i badania gotowych urządzeń ciśnieniowych,
- Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych,
- Moduł G: Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową,
- Moduł H1: Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz badania projektu.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie jest akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 036), spełniającą wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o. - jednostka notyfikowana aktualnie w zakresie dyrektywy PED 2014/68/WE.

Nr identyfikacyjny nadany jednostce certyfikującej COCH przez Komisję Europejską - 1462.

Proces oceny zgodności składa się z następujących etapów:

- Zapytanie ofertowe/wniosek,
- Oferta/umowa,
- Działania przewidziane w danym module/systemie oceny zgodności dyrektywy/rozporządzenia,
- Decyzja i wydanie certyfikatu/świadectwa,
- Nadzór nad wydanym certyfikatem, jeśli jest to przewidziane w danym module/systemie oceny zgodności dyrektywy/rozporządzenia.

Szczegóły dotyczące oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych wykonywanych w COCH:

image002

Dokumentacja – przydatne informacje

Rejestr wydanych certyfikatów

Dane kontaktowe

Adres siedziby

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
Juliusza Lea 116,
30-133 Kraków, Polska

Telefon

+48 12 637 09 33 w. 204
+48 797 129 505
+48 503 021 131

E-mail

certyfikacja@coch.pl