Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Rekomendacje techniczne

Rekomendacje techniczne

Rekomendacja techniczna jest dokumentem dobrowolnym wydawanym dla wyrobów, dla których nie ma zastosowania Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881 wraz z późniejszymi zmianami).
 

Rekomendacja techniczna jest dokumentem dobrowolnym wydawanym dla wyrobów, dla których nie ma zastosowania Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881 wraz z późniejszymi zmianami).

Rekomendacja techniczna jest dokumentem zawierającym własności techniczne i właściwości użytkowe wyrobu oraz wymagany ich poziom, potwierdzającym możliwość spełnienia przez obiekt budowlany, w którym zastosowano wyrób, wymagań podstawowych określonych w Ustawie z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, wraz z późniejszymi zmianami).

 
rekomendacje techniczne tlo

Kontakt

  • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Juliusza Lea 116,
    30-133 Kraków
  • mgr inż. Małgorzata Wąs
  • +48 12 637 09 33 w. 204
    +48 797 129 505
    +48 503 021 131
  • certyfikacja@coch.pl