Usługi w zakresie badań, certyfikacji i szkoleń
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH
+48 503 021 131
coch@coch.pl
30-133 Kraków, Polska
Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCHCentralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie COCH

Budowa, obsługa i eksploatacja pomp ciepła

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających działalność związaną z instalacją i obsługą pomp ciepła jak również do instalatorów chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie pomp ciepła. Szkolenie obejmuje zajęcia praktyczne na różnych rodzajach pomp ciepła.

Szczegółowe zagadnienia realizowane w trakcie szkolenia:
Część teoretyczna:
 • Zasada działania;
 • Elementy składowe instalacji;
 • Dolne źródło;
 • Górne źródło;
 • Współczynnik COP;
 • Wymagania prawne dotyczące osób zajmujących się montażem i serwisem instalacji pomp ciepła;
 • Pomiar i analiza podstawowych parametrów identyfikujących pracę układu.
Część praktyczna:
 • Zagadnienia praktyczne związane z dobrą praktyką instalacyjną;
 • Czynności instalacyjne;
 • Czynności serwisowe.
Nasze szkolenie obejmuje:
Wykłady i zajęcia praktyczne;
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
Profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe;
Materiały i pomoce dydaktyczne;
Wyżywienie (obiad).
Czas trwania:
 • 1 dzień – szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
Jak opłacić szkolenie? Czym jest pompa ciepła?
 1. Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia;
 2. Płatność za SZKOLENIE 750 zł netto dokonujemy na konto:
  Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
  ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
  NIP: 675-000-15-38
  REGON: 120714590
  KRS 0000307701
  Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
  W tytule przelewu podać: „Pompy ciepła”, termin szkolenia, dane firmy, ilość osób.

    Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

 

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym niskotemperaturowym, które wykorzystuje energię cieplną. Ogromne ilości tej energii są zlokalizowane w naturalnych pokładach powietrza, wody oraz ziemi. Zasada funkcjonowania pompy ciepła została oparta na klasycznych przemianach fizycznych mających miejsce w rozprężaniu, parowaniu lub skraplaniu, Warunkiem koniecznym do tego, aby obsługa pomp ciepła oraz jej działanie było prawidłowe, jest dostarczenie do napędu sprężarki małej ilości energii elektrycznej.

Obsługa pomp ciepła

Poszczególne części pompy ciepła składają się na zamknięty układ. Wewnątrz tego układu porusza się w 100% ekologiczny czynnik roboczy, który dodatkowo polega nieustannym przemianom. Są to przemiany z postaci ciekłej na gazową oraz na odwrót. Powoduje to przepływ energii cieplnej - wędruje ona ze źródła dolnego do źródła górnego. Za dolne źródło ciepła uznaje się grunt, w którym umieszcza się kolektory płaskie bądź spiralne albo sondy, woda lub powietrze. Źródłem górnym jest z kolei specjalnie zamontowana instalacja grzewcza.

W wymienniku ciepła, który określa się również mianem parownika, czynnik roboczy w postaci mieszaniny gazu i cieczy jest odparowywany. Dzięki temu odbierana jest energia cieplna ze źródła nazywanego źródłem dolnym. Później czynnik jest zasysany to sprężarki w postaci pary o bardzo niskim ciśnieniu. W sprężarce ciśnienie wzrasta. Warto wiedzieć, że obsługa pomp ciepła powinna być powierzana wyłącznie tym osobom, które posiadają specjalistyczną wiedzę odnośnie zasad działania tych urządzeń.

 

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
  Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
 • inż. Łukasz Jurasz
 • +48 667 600 732
 • szkolenia@coch.pl

Rejestracja

Terminy

Pełna oferta

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji chłodniczych.

Podstawa prawna: §27 Rozporządzenia MG z dn. 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

Wykłady i zajęcia praktyczne w zakresie:
 • Wiadomości teoretyczne z przepisów i zasad wykonywania połączeń lutem twardym;
 • Metoda 912 – lutowanie twarde płomieniowe, (zgodnie z normami: PN-EN 14324, PN-EN 1045, PN-EN ISO 17672, PN-EN ISO 13585).
Zajęcia praktyczne (ćwiczenia tablicowe):
 • Przygotowanie materiałów do lutowania;
 • Przygotowanie źródeł ciepła do lutowania;
 • Wykonywanie połączeń lutowanych, w tym metoda 912;
 • Próba szczelności wykonanych połączeń.
Nasze szkolenie obejmuje:
Wykłady i zajęcia praktyczne;
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
Profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe;
Materiały i pomoce dydaktyczne;
Wyżywienie (obiad).
Czas trwania:
 • 1 dzień (1 godzinę wykładów i 4 godziny zajęć praktycznych). Szkolenie zaczyna się o godz. 8:00 w naszej siedzibie. Szczegółowy harmonogram otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia zajęć.
 
Co to lutowanie w chłodnictwie? Jak opłacić szkolenie?

Lutowanie twarde to najpopularniejsza w chwili obecnej metoda wykorzystywana do łączenia miedzianych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Eksperci wskazują, że wyróżnia się ona bardzo dużą ilością zalet. Najistotniejszą z nich jest przede wszystkim ogromna szczelność połączenia. W niniejszym krótkim artykule omawiamy, jak wykonywane są połączenia lutowane w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

Lutowanie w chłodnictwie

Lutowanie twarde to najpopularniejsza w chwili obecnej metoda wykorzystywana do łączenia miedzianych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Eksperci wskazują, że wyróżnia się ona bardzo dużą ilością zalet. Najistotniejszą z nich jest przede wszystkim ogromna szczelność połączenia. W niniejszym krótkim artykule omawiamy, jak wykonywane są połączenia lutowane w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury!

Lutowanie w chłodnictwie - najważniejsze informacje 

Instalacje chłodnicze są łączone najczęściej za pomocą lutowania lub spawania. Lutowanie w chłodnictwie jest formą o wiele częściej stosowaną, ponieważ polecają ją wszyscy eksperci. Dzięki niej można przenosić znaczne obciążenia. Jeśli lutowanie wykonane jest w sposób prawidłowy, to zapewnia ono szczelność w miejscu łączenia. Wszystkie wykonywane połączenia zawsze powinny być szczelne - wynik to z tego, że wszystkie substancje stosowane w chłodnictwie mają określoną specyfikę, która tego wymaga. Eksperci odradzają, aby w instalacjach chłodniczych stosować połączenia zaprasowywane.

Lutowanie w chłodnictwie twarde - co to takiego? 

Lutowanie w chłodnictwie twarde realizowane jest w temperaturze wyższej niż 450 stopni Celsjusza. Polega ono na wprowadzaniu w szczelinę znajdującą się między powierzchniami części łączonych roztopionego lutu. Pokrywa on te powierzchnie oraz łączy się z elementami. Następnie ulega on zakrzepnięciu. Materiał połączonych w ten sposób elementów nie topi się, co świadczy o wysokiej skuteczności tego rozwiązania.

 
 1. Przedpłatę dokonujemy w terminie nie później niż 3 dni przed potwierdzonym terminem szkolenia;
 2. Płatność za SZKOLENIE 565,80 zł brutto dokonujemy na konto:
  Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Spółka z o.o.
  ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
  NIP: 675-000-15-38
  REGON: 120714590
  KRS 0000307701
  Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE ul. Dunajewskiego 8, 30-960 Kraków
  SWIFT: PKOPPLPW
  IBAN: PL83 1240 4722 1111 0000 4860 6921
  W tytule przelewu podać: „Lutowanie”, termin szkolenia, dane firmy, ilość osób.

    Uwaga! Osoby prywatne mogą zapłacić za szkolenie wyłącznie gotówką, w kasie COCH, w dniu szkolenia.

Kontakt

 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie
  Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków
 • mgr inż. Łukasz Jurasz
 • +48 667 600 732
 • szkolenia@coch.pl

Rejestracja

Terminy

Pełna oferta

Materiały promocyjne

Pobierz nasze aktualne materiały promocyjne